Veel RA’s/AA’s niet bewust van verplichting kennistoets

15-08-2017

Veel RA’s en AA’s zijn zich er niet van bewust dat de verplichting voor het afleggen van de kennistoets ook voor hen geldt wanneer zij samenwerken met externe accountants. Zij concluderen na het lezen van de documentatie van NBA dat ze de toets niet af hoeven leggen. Dit is in veel gevallen echter niet correct. De kennistoets is namelijk ook verplicht wanneer een controlerend accountant kennisneemt van alle rapporten van de (interne) accountant en daar in algemene zin het auditplan op aanpast.
 
De NBA stelt in 2017 een nieuwe kennistoets verplicht. Interne accountants moeten deze toets doen als zij deel uitmaken van een team dat een (vrijwillige) (interne) jaarrekeningcontrole uitvoert en wanneer andere accountants in het kader van Standaard 610 gebruik maken van hun werkzaamheden.
 
Voor sommigen is Standaard 610 een sensitief punt. Is deze standaard om de controlerend accountant te duiden wat hij wanneer extra moet doen of vaststellen? (Immers een controlerend accountant kan zijn werk ook prima doen in een bedrijf met een internal auditfunctie waarin bijvoorbeeld alleen RO's zitten.) Wellicht is de zienswijze beter om te concluderen dat iedere interne RA/AA zijn meerwaarde, ongeacht of een externe accountant daarvan gebruik maakt of niet, het beste kan voorbereiden door zijn kennistoets en kwalificatie op orde te hebben.

Want de kennistoets mag dan verplicht zijn gesteld, het voorbereiden ervoor biedt bovendien een aantal mooie leermomenten. Hoe sta je ervoor? Elke RA/AA dient zijn algemene kennis op een bepaald niveau te hebben en te houden. Veelal wordt dit bereikt door cursussen in het licht van permanente educatie. Een eenmalige toetsing als kennismeting past hierbij.
 
Dus, ben je RA/AA en had je nog niet over de kennistoets nagedacht, dit is het moment. De kennistoets is vanaf 1 september beschikbaar en dient voor 30 november 2017 te worden afgerond.

Voor meer informatie zie: https://www.nba.nl/kwaliteitsbevordering/Kennistoets/

Terug naar het nieuwsoverzicht

IIA Nederland

088-0037100
iia@iia.nl
Burgemeester Stramanweg 105F
1101 AA Amsterdam
Contact opnemen

Audit Magazine

Audit Magazine

Lidmaatschap

IIA is dé toonaangevende beroepsorganisatie voor internal auditors. Een lidmaatschap laat u delen in de collectieve kennis van alle vakgenoten in de wereld.
Meer informatie