17-03-2016
17-03-2016

Witteveen+Bos aarzelend akkoord met instellen RvC

Witteveen+Bos krijgt binnenkort voor het eerst in haar bestaan een Raad van Commissarissen. Het advies- en ingenieursbureau uit Deventer schikt zich daarmee naar wettelijke regels van goed ondernemingsbestuur. ‘We moesten wel over een drempel heenstappen’, zegt algemeen directeur Karin Sluis over dat besluit. ‘Door onze bijzondere eigendomsstructuur is extern toezicht niet vanzelfsprekend.’

Eigenrichting
Witteveen+Bos heeft een lange traditie van eigenrichting. Het bedrijf is in handen van de ruim 1000 werknemers in binnen- en buitenland en het management ziet, ook gezien de goede financiële resultaten, weinig reden de governance-structuur te wijzigen.

In de oude opzet wordt de directie van Witteveen+Bos bijgestaan door een strategische adviesraad, maar dat college wordt opgeheven. De twee raadsleden zullen niet worden vervangen.  Omdat komende zomer een raad van commissarissen (rvc) wettelijk verplicht wordt voor de structuurvennootschap Witteveen+Bos, zal volgende maand een rvc worden opgericht. Wie de drie commissarissen in Deventer worden, wil het bedrijf nog niet zeggen.

Benoeming directeur
De benoeming van een rvc gaat niet geheel van harte, zo blijkt uit een gesprek met Sluis en mededirecteur Henk Nieboer. ‘Zonder die verplichting hadden we het waarschijnlijk nog niet gedaan’, klinkt het. De onderneming hikte vooral aan tegen het recht dat de externe toezichthouder een directeur mag benoemen. Dat benoemingsrecht is voor de ingenieurs een brug te ver.

Daarom is uiteindelijk gekozen voor een ‘light’ variant van een rvc. De aandeelhoudersvergadering behoudt het recht om een bestuurder te benoemen. De rvc heeft daar geen beslissende stem in, zoals bij veel andere bedrijven wél het geval is.

De directeuren Sluis en Nieboer hopen dat de aangezochte externe commissarissen vooral kennis zullen inbrengen op het gebied van ondernemingsbestuur, corporate Nederland en personeelsbeleid.

Hevige concurrentie
Het duo kan terugzien op een in financiële zin goed jaar, ‘al was het niet het beste jaar ooit’. De omzet nam met €11 mln toe tot €130 mln, mede dankzij een overname in België. De Nederlandse markt, goed voor 65% van de jaaromzet, stagneert en wordt bovendien geplaagd door concurrentie. Bedrijven schrijven op aanbestedingen in tegen zeer lage uurtarieven.

De onderneming uit Deventer zoekt uitbreiding daarom vooral buiten de landsgrenzen. Momenteel voert het bedrijf een groot project uit in Kazachstan, voor de olie-industrie.

De winstmarges daalden vorig jaar, maar staan nog steeds op een voor de Nederlandse advies- en ingenieurssector zeer hoog niveau. De nettowinst daalde met een miljoen tot €14,3 mln. Het bruto bedrijfsresultaat (ebitda) kromp met zeven ton tot €21,3 mln. Terwijl de omzet en het personeelsbestand (plus 79) vorig jaar flink toenamen, nam de winstmarge wat af, tot 11,1%.

Wilde avonturen
Wat is het geheim achter de aanhoudend hoge jaarwinsten? Sluis: ‘We zijn een klein bedrijf gebleven van raadgevende ingenieurs. De verantwoordelijkheden liggen diep in het bedrijf. Er is weinig management, dus kunnen we snel schakelen. En we zijn als bedrijf nooit wilde avonturen aangegaan. De strategie is al jaren dezelfde.’

De nettowinst van €14 mln zal nagenoeg geheel worden uitgekeerd aan personeelsleden in vaste dienst. Het bedrijf kent geen externe aandeelhouders.

Milieudoelen VN
Voor de nabije toekomst verwacht Witteveen+Bos dat de milieudoelen, zoals die vorig jaar in de Verenigde Naties zijn afgesproken, tot meer werkzaamheden zullen leiden. Duurzaamheid zal vaker een  ijkpunt worden bij aanbestedingen, verwacht Sluis.

Daar staat tegenover dat de huidige olieprijs niet gunstig is voor de sector. Er zullen minder oliegerelateerde projecten voor ingenieurs op de markt komen, met name in landen als Kazachstan en Indonesië. ‘Dat effect zien we nu nog niet, integendeel zelfs, maar we denken wel dat dat gaat optreden.’

De omzet zal dit waarschijnlijk schommelen rond het niveau van vorig jaar, €130 mln. Omdat er geen verbetering wordt voorzien op de Nederlandse markt, zullen de winstmarges niet veel verschillen van vorig jaar, verwacht de directie.

Bron: FD

Terug naar het nieuwsoverzicht

IIA Nederland

088-0037100
iia@iia.nl
Burgemeester Stramanweg 102A
1101 AA Amsterdam
Contact opnemen

Audit Magazine

Audit Magazine

Lidmaatschap

IIA is dé toonaangevende beroepsorganisatie voor internal auditors. Een lidmaatschap laat u delen in de collectieve kennis van alle vakgenoten in de wereld.
Meer informatie