YP Terugblik: Driehoeksverhouding EA, IA en Commissaris

30-05-2017

Nuance in de samenhang van de driehoeksverhouding tussen de externe accountant, de internal auditor en de commissaris richting de maatschappij. Dat is wat het event opleverde voor de Young Professionals van IIA en NBA die deelnamen aan het event op 2 mei 2017 bij de ABN AMRO.  

De Corporate Governance Code is geactualiseerd. Hierin is een belangrijke rol weggelegd voor de internal auditor. Tijdens dit event werden de rollen van de externe accountant, internal auditor en commissaris als bondgenoten in governance verder toegelicht door een drietal stellingen.

‘De verplichte jaarrekeningcontrole moet zo efficiënt mogelijk gerealiseerd worden’ is de stelling van commissaris Tjalling Tiemstra. De jaarrekening kijkt terug en niet vooruit en de externe accountant communiceert verbazend slecht over zijn verwachtingen richting de maatschappij. Gedrag en cultuur in de jaarrekeningcontrole? Nog niet. Er is een kloof tussen de interne en de externe auditor. Optimale samenwerking tussen beide auditors is essentieel en begint bij het managen van de verwachtingen richting de maatschappij.

Volgens externe accountant Wouter Smit heeft een externe rapporteringsverplichting over de interne controleomgeving (bijvoorbeeld SOX) binnen een groot bedrijf meer voordelen dan nadelen. Belangrijk is wel dat het geen invulling van een checklist wordt, dat zegt niets over de werkelijkheid en over cultuur en gedrag binnen de organisatie. De externe accountant moet ook oordelen over niet-financiële informatie in het jaarverslag. Daarin heeft cultuur en gedrag een belangrijke plaats en gaat het om de complementaire werkzaamheden van de internal auditor en de externe accountant. Binnen de huidige beroepsregels gaat het om de dialoog. Dat begint bij de afstemming over de verwachte werkzaamheden inzake de jaarcontrole.

Bij cultuur gaat het om man en paard noemen. ‘Cultuur en gedrag is zó 2016’ is de stelling van John Bendermacher namens de internal auditors. De menselijke factor betrekken bij elke operational audit is een begin om gedrag en cultuur binnen de organisatie bespreekbaar te maken. Goed gedrag is immers nodig om de hard controls te laten functioneren. Het gaat daarbij om de intrinsieke motivatie en dilemma’s die op de werkvloer spelen - en dat in de werkelijke context.

Het publiek is interactief betrokken bij deze drie stellingen, waardoor de nuance vanuit de praktijk uit meerdere invalshoeken wordt ingebracht. Dit gezamenlijke event van IIA en NBA zal voor de Young Professionals zeker een vervolg krijgen. Ook op andere terreinen van ons beroep. Houd de event kalenders dus in de gaten.

Terug naar het nieuwsoverzicht

IIA Nederland

088-0037100
iia@iia.nl
Burgemeester Stramanweg 102A
1101 AA Amsterdam
Contact opnemen

Audit Magazine

Audit Magazine

Lidmaatschap

IIA is dé toonaangevende beroepsorganisatie voor internal auditors. Een lidmaatschap laat u delen in de collectieve kennis van alle vakgenoten in de wereld.
Meer informatie