Auditen van gedragsrisico's (IPPA)

Deze training is bedoeld voor internal auditors die in hun reguliere audits naast de kwaliteit van de interne beheersing ook aandacht willen besteden aan cultuur- en gedragsaspecten.
Deze succesvollle training wordt twee keer per jaar gegeven. Voorjaar en najaar. In 2023 is de training is als zeer waardevol omgeschreven door de deelnemers en heeft gemiddeld een 8 gescoord! 

Reviews

 • Goede aanvulling op aanwezige kennis en eye openers voor toekomstige audits
 • Ik vond de training erg leuk en interessant. Er was veel ruimte voor vragen en discussie. Wel vraag ik me af of het in de praktijk goed
 • werkbaar is; ik denk namelijk dat het niet zo simpel is als de trainer (Jan) soms deed overkomen. De IPPA toolbox is een goede basis, dat kan
 • dienen als inspiratiebron. Geen klipklare oplossing.
 • Leuke en leerzame training met handvatten voor gebruik van IPPA. En ook met inzichten wat nodig is voor inzet van IPPA
 • Interessant, leerzaam en interactief 
 • Positieve sfeer, prima onderbouwing/uitleg/vragen van de mede deelnemers! Interactieve sessie.
 • Was een prima opfrissing.
 • Goed, mooi om onderbouwd gedragspaspecten te kunnen auditen als onderdeel van een reguliere audit. Hiernaar waren wij op zoek.
 • Voor mij heeft de training een heel nieuw werkterrein geopend, waarin ik me graag verder wil verdiepen.
 • Ik heb het als waardevol ervaren om interactie met de trainer te hebben. 

Een IPPA-audit: 

 • geeft gerichte informatie over gedrag en cultuur in relatie tot het auditobject. 
 • is gebaseerd op maatwerkreferentiekaders. 
 • onderzoekt het auditobject vanuit meerdere perspectieven en gezichtspunten. 
 • leidt tot een gefundeerd oordeel van de auditors over alle kritische people-process combinaties.

Na de training heeft u een periode van 3 maanden onbeperkte toegang tot de IPPA-toolbox met meer dan 80 gedragsaspecten, uitgewerkt in beoordelingscriteria en interviewvragen en gedragsobservatie-instrumenten.

Programma
Voorbereiding:

 • e-learning: IPPA 2.0: de theorie
 • e-training: Het voeren van onderzoekende gesprekken: de basistechnieken

Programma classroom sessie:

 • 08.30 Ontvangst met koffie en thee
 • 09.00 Inleiding IPPA 2.0
 • 10.00 pauze met koffie en thee
 • 10.15 Casus: Toepassing IPPA-toolbox (deel 1)
 • 12.30 lunch
 • 13.00 Casus: Toepassing IPPA-toolbox (deel 2)
 • 14.30 uur pauze met koffie en thee
 • 14.45 Interviewen van gedrag
 • 16.00 Observeren van gedrag
 • 17:00 Afsluiting

Aanmelden
Datum
12 september 2024

Tijd
09:00 tot 17:30 uur
 
Locatie
IIA Academy, Burgemeester Stramanweg 105F, Amsterdam

Prijs leden/niet leden
€695,- leden/ €795,- niet leden

PE-Punten


Doelgroep
Internal auditors

Aantal deelnemers
Minimaal 5 en maximaal 10 deelnemers

Vragen
Neem contact op met Jan Otten (jan.otten@acs.nl) voor inhoudelijke vragen.

Aanmelden
Terug naar de agenda.

IIA Nederland

088-0037100
iia@iia.nl
Burgemeester Stramanweg 105F
1101 AA Amsterdam
Contact opnemen

Audit Magazine

Audit Magazine

Lidmaatschap

IIA is dé toonaangevende beroepsorganisatie voor internal auditors. Een lidmaatschap laat u delen in de collectieve kennis van alle vakgenoten in de wereld.
Meer informatie