Training profiling & frauditing 2.0

Over het belang van lichaamstaal leren lezen in een menselijke context   

Het zijn altijd mensen die integriteitschendingen plegen zoals fraude en machtsmisbruik. En helaas is de mens geen Pinocchio wiens neusje zichtbaar groeit wanneer hij of zij liegt. Wel beschikt ieder mens over lichaamstaal die verder reikt dan gebezigde woorden alleen. Kennis van die materie is dan ook een belangrijke sleutel voor succes bij fraudebeheersing en integriteitsmanagement. Kernwoorden van fraude zijn immers bedrog en bewuste misleiding. Dat zijn menselijke ondeugden en daarmee is mensenkennis van groot belang. 

In dit actuele programma gaat het om de rol van met governance belaste medewerkers, zoals internal auditors en accountants, bij fraudebeheersing. En die rol is best uitdagend, gezien de ontwikkelingen zoals fake news, artificial intelligence, cryptovaluta en informatie die ‘ergens’ in the cloud hangt. Ook is de zogenoemde ‘verwachtingskloof’ nog altijd aan de orde, omdat het maatschappelijk verkeer niet altijd begrijpt wat wel en niet van u kan en mag worden 
verwacht op dit specifieke terrein. 
 
In de basis gaat het erom dat u fraude kunt duiden binnen een groeiend aantal soorten integriteitschendingen en dat u weet en kenbaar maakt wat uw grenzen zijn. Van belang is ook het gedrag van de mens als veroorzaker van dergelijk leed en het als internal auditor/accountant kunnen (helpen) voorkomen dan wel beperken van ‘ellende en gedoe’ op dit specifieke terrein. 
 
In deze training komen diverse profiling-technieken aan de orde (o.a. predictive profiling, human profiling en criminal profiling) die in brede zin toepasbaar zijn, dus niet alleen in de context van fraude. Zoals bij contractonderhandelingen, screening of in de privésfeer. Het interactieve programma bevat filmpjes, stellingen, een quiz en er is een leuke prijs te winnen. Netflix-toppers, zoals Jeffrey D., Ted B. en John Wayne G. passeren (gelukkig alleen virtueel) ook de revue. Want het bestuderen van het gedrag van deze heren door bekende profilers heeft in de tijd van nu al heel wat leed bespaard. 

Eerdere deelnemers aan het programma waren bijzonder enthousiast over de aangereikte inzichten op gebied van gedrag en lichaamstaal en de praktische toepassingsmogelijkheden waarmee zij hebben kennisgemaakt. Het programma heeft tot op heden een gemiddeld cijfer van 8,7 gescoord. 

Wat anderen zeggen over deze cursus: 

 • Leuke training. Goede afwisseling in ochtend en middagdeel (fraude/integriteit en profiling). Trainer heeft mooie praktijkvoorbeelden die de leerstof goed ondersteunen.
 • Interactief en boeiend. Fantastische cursus.
 • Duidelijk verhaal en toegankelijk voor interactie
 • De materie werd op een erg toegankelijke en interactieve wijze behandeld
 • Prettig en nuttig

Het programma is zeer geschikt voor internal auditors, accountants, riskmanagers, compliance officers, 
fraude onderzoekers en Financials. De groep bestaat uit minimaal 8 en maximaal 20 deelnemers voor 
een optimale interactie.


Aanmelden
Programma

 • 08.30 Ontvangst met koffie en thee en registratiemoment
 • 09.00 start training deel 1 
 • 10.45 pauze met koffie en thee
 • 11.00 start training deel 2 
 • 12.30 lunch
 • 13.00 uur start training deel 3 
 • 15.00 uur pauze met koffie en thee
 • 15.15 uur start training deel 4 
 • 17.00 Afsluiting bijeenkomst

Sprekers
Nicole den Hartigh, onderzoeker | profiler | entert®ainer | lecturer | auteur bij denhartigh & partners bv

Datum
29 mei 2024

Tijd
09:00 tot 17:00 uur

Locatie
Burg. Stramanweg 105F, 1101 AA Amsterdam ZO

Prijs leden/niet leden
€ 695,00 / € 795,00

PE-Punten
7 PE

Doelgroep
Het programma is zeer geschikt voor internal auditors, accountants, riskmanagers, compliance officers, fraude onderzoekers.

Niveau
Basis. De Masterstudenten internal auditing in Rotterdam en Amsterdam krijgen trouwens in hun curriculum sinds vorig jaar 
ook elementen van dit vernieuwde programma aangeboden en ook zij waarderen dit met een 8,5 gemiddeld. 

Aantal deelnemers
Maximaal 20 deelnemers

Vragen
Neem contact op met nicole@denhartighenpartners.nl voor inhoudelijke vragen.


 

 

Aanmelden
Terug naar de agenda.

IIA Nederland

088-0037100
iia@iia.nl
Burgemeester Stramanweg 105F
1101 AA Amsterdam
Contact opnemen

Audit Magazine

Audit Magazine

Lidmaatschap

IIA is dé toonaangevende beroepsorganisatie voor internal auditors. Een lidmaatschap laat u delen in de collectieve kennis van alle vakgenoten in de wereld.
Meer informatie