IIA Nederland: Update Ethiek 2023

"AI will be the best or worst thing ever for humanity." – Elon Musk

De aandacht voor ongewenste omgangsvormen op de werkvloer neemt toe. Ongewenst gedrag, zoals pesten, (seksuele) intimidatie, discriminatie, agressie en geweld worden erkend als ernstige schendingen van de arbeidsomstandigheden en de menselijke waardigheid. Het besef groeit dat een sociaal veilige werkomgeving belangrijk is voor bijvoorbeeld het welzijn van werknemers en het bevorderen van de productiviteit. We gaan in deze update ethiek in op wat met ongewenste omgangsvormen wordt bedoeld, zetten uiteen hoe u als auditor de werkomgeving kan beoordelen, bespreken het belang van een sociaal veilige werkomgeving voor internal auditors en behandelen de maatschappelijke aandacht die bestaat voor grensoverschrijdend gedrag.

Artificial Intelligence (AI) heeft de potentie om ons leven ingrijpend te veranderen en de manier waarop we werken, communiceren en beslissingen nemen te transformeren. Het is een vakgebied dat zich richt op het creëren van slimme machines en systemen die in staat zijn om taken uit te voeren die normaal gesproken menselijke intelligentie vereisen. We leggen in deze update Ethiek uit wat AI is en wat de toepassingsmogelijkheden van AI zijn voor de internal auditor. Maar ook gaan we in op de moreel ethische gevaren van AI.

Deze update Ethiek bestaat uit twee onderdelen:
1.    Ongewenste omgangsvormen
2.    Artificial intelligence

In de Update Ethiek komen onder andere de volgende onderwerpen aan bod:
•    Ongewenste omgangsvormen
•    Beoordelen van de werkomgeving door internal auditors
•    Belang van een sociaal veilige werkomgeving voor internal auditors
•    Maatschappelijke aandacht voor grensoverschrijdend gedrag
•    Artificial intelligence
•    Toepassingsmogelijkheden van AI voor de internal auditor
•    Moreel ethische gevaren van AI

Elk onderdeel is opgebouwd uit tekst, video's, en downloads. Het doornemen van de totale leerstof neemt ongeveer 2 uur en 40 minuten in beslag. De leerstof bevat een tweetal opdrachten. Deze opdrachten helpen u de leerstof toe te passen. Daarnaast gelden de opdrachten als voorbereiding op het examen. Indien gewenst kunt u de training tussentijds onderbreken. Om de training te hervatten logt u opnieuw in en klikt u vervolgens op de knop 'Doorgaan'.

De training eindigt met een examen. Dit examen bestaat uit 20 meerkeuzevragen. U heeft maximaal 20 minuten om deze vragen te beantwoorden. Om te slagen dient u minimaal 75% van de vragen goed te beantwoorden. Na afloop van het examen ziet u direct of u geslaagd bent. Ook wordt dan uw score per onderdeel getoond. Indien u geslaagd bent, dan ontvangt u direct daarna per e-mail het PE-certificaat (goed voor drie PE-punten). Indien u niet geslaagd bent, dan mag u het examen maximaal twee keer herkansen.

Prijs
Prijs: Leden 120,-/ Niet-leden 180,-

PE-punten
3
 

Prijs
Leden €120,-/ Niet-leden €180,-

PE Punten
3

Doelgroep

Aanmelden
Terug naar online trainingen.

IIA Nederland

088-0037100
iia@iia.nl
Burgemeester Stramanweg 105F
1101 AA Amsterdam
Contact opnemen

Audit Magazine

Audit Magazine

Lidmaatschap

IIA is dé toonaangevende beroepsorganisatie voor internal auditors. Een lidmaatschap laat u delen in de collectieve kennis van alle vakgenoten in de wereld.
Meer informatie