Permanente Educatie

PE-verplichting

Actief werkzame Register Operational Auditors (RO's) en werkzame Internal Auditors die in het bezit zijn van een CIA, CCSA, CFSA, CRMA, CGAP of QIAL certificering zijn gebonden aan Permanente Educatie (PE). RO’s dienen minimaal 80 PE punten per twee jaar te behalen, waarvan minimaal 30 PE punten in het eerste jaar. CIA's dienen minimaal 40 PE punten per jaar te halen. Auditors met een CCSA, CFSA, CRMA, CGAP of QIAL certificering dienen minimaal 20 PE punten per jaar te halen om de titel te mogen blijven voeren.
 

PE-registratie RO's

Het Reglement Permanente Educatie Register Operational Auditors in per 1 juli 2012 in werking getreden en per 1 januari 2017 vernieuwd. Actief werkzame Register Operational Auditors (RO) dienen hun PE-punten in te dienen via onze website. Uiterlijk 31 maart dienen de punten van het voorafgaand jaar te zijn ingevoerd. Klik hier om online uw PE punten te registeren.

Jaarlijks wordt gecontroleerd op registratie van voldoende PE-punten en wordt een aantal RO's gevraagd de behaalde PE-punten te specificeren en met bewijsmateriaal te onderbouwen. De resultaten hiervan worden jaarlijks gepubliceerd. RO's die niet voldoen aan de PE-verplichting, worden in de gelegenheid gesteld dit binnen een redelijke termijn te corrigeren. Indien hieraan geen gehoor wordt gegeven, kan het Bestuur disciplinaire maatregelen treffen, wat onder andere kan leiden tot het intrekken van het recht om de RO-titel te voeren.

PE-registratie CIA, CCSA, CFSA, CRMA, CGAP, QIAL

De PE-registratie voor CIA, CCSA, CFSA, CRMA, CGAP en QIAL certificeringen vindt in Amerika plaats. Ook de inschrijvingen gaan direct via Global. Hiervoor kan IIA Nederland u niet verder mee bijstaan. Hier kunt u inloggen op de website van IIA Global. Voor een uitgebreide handleiding CCMS-systeem download u deze pdf.

Indien niet aan de PE vereisten wordt voldaan, zal dit leiden tot het intrekken van het recht om de CIA, CCSA, CFSA, CRMA, CGAP of QIAL titel te voeren.

De kosten die verbonden zijn aan de PE-registratie zijn voor leden inbegrepen bij het lidmaatschap. Niet-leden betalen $100 voor de PE-registratie van de CIA-titel en $25 voor de overige PE-registraties. Deze bedragen worden rechtstreeks door IIA Global geïnd. U hoeft uw PE-punten niet te specificeren, maar bij een eventuele controle dient u de bewijzen wel te kunnen overleggen. Voor verdere informatie verwijzen wij u naar de website van IIA Global.
 

Behalen van PE-punten

De IIA Academy biedt jaarlijks tientallen events die u kunnen bijstaan in het behalen van PE-punten. Heeft u klachten over een evenement, dan kunt u een klacht indienen middels de Klachtenprocedure.

IIA Nederland

Postadres:
Postbus 22657
1100 DD Amsterdam
Bezoekadres:
Burgemeester Stramanweg 102A
1101 AA Amsterdam
Contact opnemen

Audit Magazine

Audit Magazine

Lidmaatschap

IIA is dé toonaangevende beroepsorganisatie voor internal auditors. Een lidmaatschap laat u delen in de collectieve kennis van alle vakgenoten in de wereld.
Meer informatie