Vacature bestuurslid IIA Nederland

Het Instituut van Internal Auditors zoekt een nieuw bestuurslid.

Wat doet het IIA bestuur?
Het bestuur van het IIA is onder meer belast met het opstellen van de strategie van IIA Nederland. Daarnaast is het bestuur verantwoordelijk voor het (doen) uitvoeren van deze strategie. Het bestuur legt hierover verantwoording af aan de Algemene Ledenvergadering (ALV). Het bestuur wordt ondersteund door een aantal commissies en werkgroepen, alsmede door het bureau.

Wat doet een IIA bestuurslid?
Het bestuur vergadert maandelijks. Van bestuursleden wordt verwacht dat zij zich goed inlezen en in de materie verdiepen. Elk bestuurslid krijgt één of meerdere commissies of werkgroepen onder zijn/haar hoede. Hiermee onderhoudt het bestuurslid regelmatig contact. Ook participeert hij/zij in (een deel van) de commissievergaderingen. Het bestuurslid stemt ook de jaarplannen van de commissie(s) af met de strategie van het IIA en monitort de voortgang hiervan.

Wat heb je te bieden als IIA bestuurslid?
Als bestuurslid van IIA Nederland onderschrijf je uiteraard de Code of Ethics van het IIA.
Je beschikt daarnaast over de volgende eigenschappen:

  • Je hebt een positief-kritische, constructieve houding
  • Je bent onafhankelijk; er is geen (schijnbare) belangenverstrengeling
  • Je hebt goede communicatieve vaardigheden
  • Je bent een teamspeler
  • Je hebt een hands-on mentaliteit
  • Je bent integer en van onbesproken gedrag - aantoonbaar met een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG)

Wil je bestuurslid worden van IIA Nederland, dan ben je uiteraard al lid van het IIA. Bij voorkeur ben je reeds actief (geweest) als vrijwilliger van IIA Nederland.
Daarnaast ben je in het bezit van:

  • Voldoende senioriteit
  • Een trackrecord als Chief Audit Executive of als lid van het MT van een grotere IAF
  • Een professionele certificering (RO, CIA, QIAL, RA of RE)

Het geschatte tijdsbeslag voor de functie van bestuurslid van IIA Nederland is 150-200 uur per jaar. Bestuursleden worden benoemd voor een periode van twee jaar. Deze periode kan maximaal twee maal worden verlengd. De functie is onbezoldigd. Het nieuwe bestuurslid zal benoemd worden in de ALV van december 2018.

IIA Nederland streeft ernaar de dienstverlening aan de decentrale overheid en de diverse zelfstandige bestuursorganen uit te breiden en te verbeteren. De thans beschikbare functie zien wij daarom bij voorkeur ingevuld door iemand met ervaring of een netwerk binnen de decentrale overheid en/of een zelfstandig bestuursorgaan. Mocht je aan deze laatste eis niet kunnen voldoen, maar wel een rol willen spelen binnen IIA Nederland, schroom dan niet om toch te reageren.

Reageren
Ben je geïnteresseerd in deze functie, stuur dan vóór 2 september een motivatiebrief met CV naar Hans Nieuwlands, directeur van het IIA: hans.nieuwlands@iia.nl.

Terug naar het vacatureoverzicht.

IIA Nederland

Postadres:
Postbus 22657
1100 DD Amsterdam
Bezoekadres:
Burgemeester Stramanweg 102A
1101 AA Amsterdam
Contact opnemen

Audit Magazine

Audit Magazine

Lidmaatschap

IIA is dé toonaangevende beroepsorganisatie voor internal auditors. Een lidmaatschap laat u delen in de collectieve kennis van alle vakgenoten in de wereld.
Meer informatie