Vacature Commissielid PAS

De PAS Commissie is binnen het IIA het klankbord voor de kleine auditdiensten (IAF’s) (max 5 FTE). De commissie bestaat uit 6 leden uit verschillende sectoren. Wij zijn op zoek naar een nieuwe enthousiaste commissieleden.

Wat is de rol van de PAS commissie?

De PAS commissie brengt binnen het IIA de uitdagingen waar kleine auditdiensten voor staan onder de aandacht. De missie van de commissie is als volgt:

  1. Het netwerk van auditors werkzaam in kleine auditdiensten onderhouden en uitbouwen 
  2. De zichtbaarheid van de kleine auditdiensten propageren bij het IIA.
  3. De kennisdeling tussen kleine IAF’s onderling (bijv. peerreview) en vaktechnisch (bv publicaties) ondersteunen.
  4. Organiseren van events gericht op de PAS achterban binnen het totaal aanbod van het IIA.


Wat gaan we doen in 2022?

In de afgelopen jaren lag de focus voornamelijk op het organiseren van events waarbij het delen van kennis en ervaring voorop stond. Jaarlijks organiseren wij bijvoorbeeld de succesvolle IIA PAS conferentie, waaraan altijd ongeveer 120 auditors van kleine auditdiensten deelnemen. Ook organiseren we meerdere round tables en andere events. Ons doel is om een netwerk op te zetten waarin kleine groepjes samen kunnen komen om informatie te delen en van elkaar te leren. 

Wat is jouw rol als commissielid?

Als commissielid denk je mee over de strategie en de doelen van de commissie. Je bent verantwoordelijk voor de uitvoering van een deel van het jaarplan. Dit kan de organisatie van een event zijn, maar ook een bijdrage aan de overige doelen.
De commissie vergadert ongeveer eens in de zes weken, soms telefonisch, soms op een centrale locatie of bij een van de leden (ivm Corona zijn dit nu alleen telefoniseh vergaderingen geweest). De tijdsbelasting is zo’n (max) 5 uur in de maand.

Interesse?
De belangrijkste voorwaarde is dat je werkzaam bent bij een kleine auditdienst en de toegevoegde waarde hiervan ziet. Ook ben je uiteraard lid van het IIA Nederland. Heb je interesse na het lezen van deze vacature, stuur dan een motivatiebrief naarpas@iia.nl. Je kunt uiteraard ook een van de commissieleden (via linkedin/of tijdens één van de events) benaderen.
 

Terug naar het vacatureoverzicht.

IIA Nederland

088-0037100
iia@iia.nl
Burgemeester Stramanweg 105F
1101 AA Amsterdam
Contact opnemen

Audit Magazine

Audit Magazine

Lidmaatschap

IIA is dé toonaangevende beroepsorganisatie voor internal auditors. Een lidmaatschap laat u delen in de collectieve kennis van alle vakgenoten in de wereld.
Meer informatie