ALV 7 dec: impact COVID-19

10-12-2020

Afgelopen maandag 7 december vond de Algemene Ledenvergadering plaats. Naast een presentatie van de winnaar van de Protiviti Internal Audit Innovation Award werden de begroting en plannen voor 2021 toegelicht, namen twee bestuursleden afscheid en trad er één nieuw bestuurslid toe. 

 

Innovatie: auditen van complexe projecten 

De Algemene Ledenvergadering trapte af met een presentatie van gemeente Rotterdam. De internal auditafdeling van de gemeente won met de auditbenadering van complexe projecten de Protviti Internal Audit Innovation Award. Jantien Heimel, vertrekkend voorzitter IIA Nederland: "De jury was onder de indruk van deze aanpak; vooral ook omdat het bij vele andere organisaties goed toepasbaar is." Marian Meeuwsen van gemeente Rotterdam spreekt haar trots uit. "Deze award stimuleert tot innoveren en om als beroepsgroep je te blijven ontwikkelen. Dank daarvoor!" Jaap Gerkes van Protiviti sluit daar bij aan. "Dankzij dit initiatief houden wij ons bezig met de toekomst van het vak, met de next generation internal auditors. Ik ben trots op wat we met deze award bereiken en wat het betekent voor de internal audit professie. De diversiteit aan organisaties die deelnemen, zorgt dat je heel veel kunt leren van elkaar. Zo is de pragmatische aanpak van gemeente Rotterdam bijvoorbeeld ook inzetbaar in andere sectoren." Jaap Gerkes is lovend over het cultuuraspect in de aanpak en het feit dat het auditteam al aan de voorkant betrokken is. Dit stelt het team in staat proactief en als consultant op te treden. De presentatie van gemeente Rotterdam besloeg een vooraf opgenomen video. 

 

Algemene Ledenvergadering

Na de presentatie gaat de Algemene Ledenvergadering van start. Alle stukken zijn te vinden op het besloten gedeelte van deze website. Jantien Heimel start met de mededeling dat COVID-19 ook een financiële impact heeft gehad op het IIA. Om die reden heeft het bestuur gekeken naar structurele maatregelen. Een van de maatregelen is dat in goed overleg met Hans Nieuwlands, directeur IIA Nederland, is besloten tot zijn vertrek per 1 april 2021. Peter Hartog, manager Vaktechniek, zal tot en met 31 december 2021 de rol van waarnemend directeur op zich nemen. Het officiële afscheid van Hans volgt in 2021, toch spreekt Jantien alvast haar dank en waardering richting Hans uit. 

Ondanks de impact van corona, zijn diverse events wel online doorgegaan. Jantien meldt dat het aantal PE-punten dat dit jaar is toegekend, zelfs vrijwel gelijk is aan voorgaand jaar. Eveneens zijn er in 2020 diverse vaktechnische publicaties gepubliceerd, mocht de taskforce Ambition Model tijdens het Duitse en Internationale congres online komen spreken, werd de Benchmark Place gelanceerd, is het Innovatieplatform in de lucht gegaan en staat het nieuwe Audit Magazine platform in de startblokken. 

Linda Post, vanaf deze ALV voorzitter IIA Nederland, stelt zich kort voor en vertelt de leden over de plannen voor 2021 en wat daarin de speerpunten zijn. De doelstellingen van IIA Nederland zijn afgestemd op die van IIA Global: Stronger Profession, Compentent Professionals, Sustainable Global Value. De speerpunten voor 2021 zijn: Impact Covid, IIA maturity model, Innovatie platform, Publicaties & AM Online, Commissarissen, Bestuur: Introductie training / Diversiteit / Succession, Evaluatie trainingen. 

Penningmeester Sandrijn Weites licht de begroting voor 2021 toe. Ook hij benadrukt dat 2020 een moeilijk jaar was. Ondanks de online trainingen en events, de NOW-regeling en het omlaag brengen van vaste kosten, is er helaas toch een verlies. Ook 2021 wordt een jaar met onzekerheden als gevolg van corona. Denk aan events, zoals het congres, waarvan het onzeker is of en hoe dit kan doorgaan. Om die reden is er conservatief begroot en worden ook in 2021 de kosten daar waar mogelijk gedrukt met als uitgangspunt om activiteiten te kunnen blijven uitvoeren. 

De contributies worden ieder jaar per 1 januari aangepast aan de ontwikkeling van de consumentenprijsindex CPI, zoals door het CPB is gepubliceerd. Dit betekent een verhoging van 1,1 % per 1 januari (naar boven afgerond op hele bedragen).

Antoine van Vlodorp nam het woord met betrekking tot het aangepast huishoudelijk reglement. Aanleiding hiertoe was een publicatie van IIA Global over affiliate governance. Er is vervolgens een self-assessment geweest en die heeft geleid tot aanpassingen, waaronder een transparanter wervingsbeleid bestuursleden.

Hierna richtte Linda Post het woord tot de twee vertrekkende bestuursleden. "Jantien, ik ben onder de indruk van het werk dat je hebt verzet en het enthousiasme waarmee je dat doet. Ontzettend bedankt hiervoor. Antoine, ook jij bedankt voor al je efforts: het helpen opzetten van SVO en je mooie publicatie in het themanummer van de MAB over internal audit." De vertrekkende bestuursleden ontvangen voor hun inzet de IIA Zilveren Tulp. Hierna wordt Paul van der Zwan door de leden goedgekeurd als nieuw bestuurslid. Hij zal het stokje van Antoine van Vlodorp overnemen. Paul is al langere tijd actief binnen het IIA als redactielid van Audit Magazine. 

De presentatie en overige documenten van de ALV zijn terug te vinden in het besloten gedeelte

 

 

 

Terug naar het nieuwsoverzicht

IIA Nederland

088-0037100
iia@iia.nl
Burgemeester Stramanweg 102A
1101 AA Amsterdam
Contact opnemen

Audit Magazine

Audit Magazine

Lidmaatschap

IIA is dé toonaangevende beroepsorganisatie voor internal auditors. Een lidmaatschap laat u delen in de collectieve kennis van alle vakgenoten in de wereld.
Meer informatie