Ben jij geschikt als Hoofd Internal Audit?

21-12-2018

De Nederlandsche Bank (DNB) heeft op 18 december 2018 de geschiktheidseisen voor de sleutelfunctiehouder internal audit van een pensioenfonds of premiepensioeninstelling (ppi) gepubliceerd.

Personen die houder zijn van de internal auditfunctie van een pensioenfonds of premiepensioeninstelling, meestal het hoofd internal audit, moeten geschikt zijn. Geschiktheid bestaat uit kennis, vaardigheden en professioneel gedrag om de taken behorende bij de positie van sleutelfunctiehouder naar behoren te vervullen. De geschiktheid van de sleutelfunctiehouder blijkt uit het samenstel van opleiding, kennis, werkervaring en competenties.

DNB heeft expliciet gemaakt wat zij bedoelt met de taken van de sleutelfunctiehouder, de vereiste kennis en ervaring, de relevante opleiding en werkervaring en de competenties.

De mate van diepgang van de kennis op de verschillende deelgebieden moet in onderlinge samenhang worden bezien en in verhouding staan tot de omvang, aard, schaal en complexiteit van de werkzaamheden die de sleutelfunctiehouder verricht of gaat verrichten binnen de sleutelfunctie. DNB kijkt dus proportioneel naar de vereisten. Hierbij spelen verschillende factoren een rol.

Lees hier meer:
DNB: Geschiktheidseisen sleutelfunctiehouder internal auditfunctie

Terug naar het nieuwsoverzicht

IIA Nederland

088-0037100
iia@iia.nl
Burgemeester Stramanweg 102A
1101 AA Amsterdam
Postbus 22657
1100 DD Amsterdam
Contact opnemen

Audit Magazine

Audit Magazine

Lidmaatschap

IIA is dé toonaangevende beroepsorganisatie voor internal auditors. Een lidmaatschap laat u delen in de collectieve kennis van alle vakgenoten in de wereld.
Meer informatie