Communities Professional Practices netwerk gestart

18-04-2019

Eind 2018 is gestart met een nieuwe opzet van het Professional Practices netwerk. Door subgroepen (communities) te vormen per sector, discipline en thema, kan meer intensief worden samengewerkt op vaktechnisch gebied. Zo worden de kracht en mogelijkheden van het netwerk nog meer benut en wordt de ontwikkeling en deling van kennis gestimuleerd, waarmee uiteindelijk ook het beroep van de internal auditor wordt versterkt.

De communities bestaan uit ervaringsdeskundigen en specialisten die bijvoorbeeld zullen ingaan op consultaties van de verschillende beroepsgroepen en mogelijke vragen vanuit het bestuur en de achterban van IIA Nederland. De communities zullen uiteraard ook zelf het initiatief nemen om actuele ontwikkelingen of vraagstukken te bespreken en nader te onderzoeken.

Inmiddels zijn de kennisgebieden en interesses van de deelnemers aan het Professional Practices netwerk geïnventariseerd en zijn er 11 groepen gestart.
Sectoren: banken, verzekeraars, handel/industrie
Disciplines: IT-audit, operational audit, compliance, risicomanagement
Thema’s: data-analytics, agile werken, cultuur & gedrag, fraude

We streven er naar dat aantal nog verder uit te breiden en zoveel mogelijk organisaties in het netwerk te laten participeren. Doet jouw organisatie nog niet mee en ben je geïnteresseerd een bijdrage te leveren aan de verdere kennisontwikkeling op ons vakgebied, meld je dan aan bij de Commissie Professional Practices, via peter.hartog@iia.nl.

Terug naar het nieuwsoverzicht

IIA Nederland

088-0037100
iia@iia.nl
Burgemeester Stramanweg 102A
1101 AA Amsterdam
Contact opnemen

Audit Magazine

Audit Magazine

Lidmaatschap

IIA is dé toonaangevende beroepsorganisatie voor internal auditors. Een lidmaatschap laat u delen in de collectieve kennis van alle vakgenoten in de wereld.
Meer informatie