Consultatie nieuwe Standaarden – reactie IIA Nederland

16-05-2023

Tot 30 mei bestaat de gelegenheid te reageren op de ‘Proposed ‘Global Internal Audit Standards’ (GIAS). 

Het IIA heeft iedereen opgeroepen er kennis van te nemen en zeker te reageren als wijzigingen wenselijk worden geacht. Vanzelfsprekend heeft het bestuur van IIA Nederland, voorbereid door de Commissie Professional Practices, ook op de consultatie gereageerd. Die reactie kunt u hier lezen

Wij nodigen u uit hier kennis van te nemen en, indien u zaken mist of hierover van mening verschilt, uw reactie ook bij IIA in te dienen, via de daartoe uitgezette survey. Meer informatie over de nieuwe GIAS en de wijzigingen ten opzichte van de huidige, kunt u hier vinden. En klik hier voor de nieuwe GIAS zelf. 

Hoofdlijnen reactie 
Positief is de nieuwe structuur, waarbij verschillende onderdelen zijn samengebracht en beter op elkaar zijn afgestemd, zodat een duidelijke opzet is ontstaan. 

Daarnaast hebben we enkele suggesties ter verbetering gedaan, waarvan de belangrijkste zijn: 

  • In de definitie van bestuur (‘board’) wordt onvoldoende aandacht besteed aan een ‘two-tier’ bestuur met een dagelijks bestuur en een raad van commissarissen. 
  • Een bekend begrip is de internal auditor als ‘trusted advisor’. We missen dit begrip in de nieuwe standaarden. Ook ‘insight’, dat in het verleden expliciet werd benoemd als product van internal audit, komt in de nieuwe standaarden jammer genoeg niet meer terug.
  • We zien dat in de nieuwe Standaarden geen onderscheid meer wordt gemaakt tussen assurance-opdrachten en advies-opdrachten. Hierdoor zijn sommige standaarden niet goed toepasbaar op advies-opdrachten. 
  • Tenslotte zien we veel nadruk op documentatie; ook de mate van detail waarin de standaarden zijn verwoord, geeft de indruk dat de standaarden meer ‘rule-based’ in plaats van ‘principle-based’ zijn geworden. We zouden graag zien dat het ‘priciple-based’ aspect meer onder de aandacht wordt gebracht. 

De verwachting is dat de nieuwe Standaarden formeel eind 2023 worden uitgebracht en vanaf 2024 van toepassing zal zijn.

Terug naar het nieuwsoverzicht

IIA Nederland

088-0037100
iia@iia.nl
Burgemeester Stramanweg 105F
1101 AA Amsterdam
Contact opnemen

Audit Magazine

Audit Magazine

Lidmaatschap

IIA is dé toonaangevende beroepsorganisatie voor internal auditors. Een lidmaatschap laat u delen in de collectieve kennis van alle vakgenoten in de wereld.
Meer informatie