Document Oordeelsvorming: aanvullende guidance voor conformiteit met Standaarden

14-02-2019

Het Toezichtsorgaan Kwaliteitstoetsingen (TKT) van IIA Nederland heeft met het Document Oordeelsvorming aanvullende guidance uitgegeven voor de toepassing en toetsing van de Standaarden. Per Standaard wordt aangeven welke (kritieke) criteria er zijn om aan de Standaard te voldoen en in welke situaties in de toetsing een ‘partially conform’ en ‘does not conform’ wordt gegeven.

In eerste instantie is het Document Oordeelsvorming bedoeld voor de diverse toetsende partijen die voor de internal auditfuncties (IAF’s) in Nederland de externe kwaliteitstoetsing uitvoeren. De externe kwaliteitstoetsing is verplicht (eens in de vijf jaar) voor alle organisaties waarvan een internal auditor lid is van IIA Nederland. Het document is één van de maatregelen om te zorgen dat een IAF, ongeacht de toetsende partij en ongeacht de toetser, op dezelfde manier wordt gewaardeerd ten opzichte van de Standaarden. Het document is in consultatie met de toetsende partijen opgesteld.

Het document is zodanig uitgewerkt en besproken, dat het de status van checklist voorbij is. Alle leden krijgen met het openbaar gemaakte Document Oordeelsvorming aanvullende handvatten aangereikt om aan de Standaarden te voldoen. Vanaf heden is het niet alleen voor alle toetsers, maar ook voor alle getoetsten duidelijk op welke wijze de invulling van de Standaarden beoordeeld wordt.

Net als voor de toetsers, geldt ook voor de IAF zelf, dat deze guidance niet als een ‘mathematische afvinklijst’ kan worden gebruikt. Altijd dient de context van de organisatie en de IAF daarbinnen in overweging te worden genomen. Eigenlijk geldt dus het principe ‘pas toe of leg uit’; er kunnen goede redenen zijn om aspecten anders in te vullen en te waarderen. Belangrijk is dat dat op een bewuste manier gebeurt – het Document Oordeelsvorming geeft daartoe de handvatten.

Uiteraard blijft het DO een levend document en zijn opmerkingen en suggesties van harte welkom; het verzoek is deze door te geven aan peter.hartog@iia.nl.

Het document is ook in het Engels beschikbaar: Scaling Guidelines

Terug naar het nieuwsoverzicht

IIA Nederland

088-0037100
iia@iia.nl
Burgemeester Stramanweg 102A
1101 AA Amsterdam
Contact opnemen

Audit Magazine

Audit Magazine

Lidmaatschap

IIA is dé toonaangevende beroepsorganisatie voor internal auditors. Een lidmaatschap laat u delen in de collectieve kennis van alle vakgenoten in de wereld.
Meer informatie