Lees Audit Magazine 2 met thema Brein 3.0 nu online

11-06-2020

In dit nummer van Audit Magazine staat – voor de derde keer alweer – het brein centraal. Het brein, ook wel de hersenen, vormt het deel van het centrale zenuwstelsel dat zich in het hoofd bevindt. De hersenen vormen het waarnemende, aansturende, controlerende en informatieverwerkende orgaan. Tegelijkertijd zijn hersenen een complex orgaan, het menselijk brein is opgebouwd uit vele tientallen miljarden neuronen en waarschijnlijk de meest complexe structuur in het universum.

Ook het bewustzijn en onderbewustzijn worden als onderdeel van het brein gezien. Beide beïnvloeden onze besluitvorming en bepalen waar onze voorkeuren liggen. Juist nu, in tijden van de coronacrisis en een wereld die op haar kop staat, is het interessant te zien hoe die besluitvorming plaatsvindt. Hoe de wetenschap en data gebruikt worden of juist niet worden gebruikt in besluitvorming. Hoe ons brein beïnvloed wordt door angst en hoop, door collectieve communicatie en beeldvorming.

In dit nummer geven auteurs en geïnterviewden hun kijk op het brein. Hoe worden we op het verkeerde been gezet bij besluitvorming door allerlei biases? Hoe denken en handelen mensen volgens de cognitieve psychologie? Ook komt de dualiteit aan bod van ‘ik’ versus ‘jij’, van ‘wij’ versus ‘zij’ en hoe deze dualiteit aan de wortel ligt van elk intermenselijk conflict, op de werkvloer, tussen bevolkingsgroepen of tussen naties. Het is bijzonder om te zien hoe alle naties nu juist in deze crisisperiode hun eigen lijn trekken, helemaal teruggaan in hun eigen ik-wereld. Ook is er aandacht voor de maatschappelijke kant van het brein en bijvoorbeeld de gevolgen van Alzheimer. De stichting Alzheimer Nederland speelt hierin een belangrijke rol.

Hoe verhoudt zich dit alles tot onze beroepsgroep? Hoe kunnen auditors bijdragen aan inzicht in het menselijk handelen en in de kwaliteit van besluitvormingsprocessen? In dit nummer wordt het belang van de internal auditfunctie benadrukt in haar toetsende en inzichtgevende rol ten aanzien van soft controls en wordt toegelicht hoe soft controls bijdragen aan het realiseren van organisatie doelstellingen. Al met al een interessante inkijk in ons brein en in de wijze waarop het brein het oordeel van de auditor beïnvloedt en hem soms kan bedriegen.

Naast dit alles ook aandacht voor het onderzoek naar toenemende digitale mogelijkheden en strategieën (en de rol die de internal auditfunctie hierbij hoort te vervullen).

Tot slot heet de redactie van het Audit Magazine Hans Bank en Sierd Stapersma welkom. Twee nieuwe redactieleden die het team komen versterken. Wij wensen hen veel plezier en succes!

Wij wensen u veel leesplezier en… blijf gezond.

De redactie van Audit Magazine

Naar Auditmagazine.nl

Terug naar het nieuwsoverzicht

IIA Nederland

088-0037100
iia@iia.nl
Burgemeester Stramanweg 102A
1101 AA Amsterdam
Contact opnemen

Audit Magazine

Audit Magazine

Lidmaatschap

IIA is dé toonaangevende beroepsorganisatie voor internal auditors. Een lidmaatschap laat u delen in de collectieve kennis van alle vakgenoten in de wereld.
Meer informatie