Nieuwe nadere voorschriften en PE-regels

18-01-2019

Vanaf 1 januari 2019 gelden er nieuwe regels voor accountants. In het oog springend zijn vooral de 'Gedragsregels accountants bij niet-naleving wet- en regelgeving' (NOCLAR) en de 'Nadere voorschriften permanente educatie' (NVPE).

Gedragsregels accountants bij niet-naleving wet- en regelgeving (NOCLAR)
Per 1 januari gelden voor alle accountants de Nadere voorschriften NOCLAR. Deze voorschriften geven aan hoe accountants moeten handelen als regels niet worden nageleefd, binnen de eigen organisatie of door een cliënt. In grote lijnen nemen accountants de volgende stappen: inzicht krijgen, bespreken, aandringen op maatregelen, beoordelen of reactie passend is, (indien nog nodig) nemen maatregelen in algemeen belang en informeren van andere accountants.

De nadere voorschriften worden uitgebreid toegelicht; tevens is een leeswijzer aanwezig die aangeeft welke artikelen in welke situatie van toepassing zijn. Voor interne accountants zijn met name de artikelen relevant die gaan over niet-naleving door de eigen organisatie; daarbij wordt onderscheid gemaakt tussen een accountants met en zonder senior-positie. https://www.nba.nl/NOCLAR

Nadere voorschriften permanente educatie 2019 (NVPE)
Per 1 januari is de eerste fase ingegaan van een systeem van permanente educatie voor accountants, zoals verwoord in de nieuwe Nadere voorschriften permanente educatie 2019. In dit nieuwe model wordt niet meer uitgegaan van het behalen van 40 PE-uren per jaar. In plaats daarvan staat het inhoudelijke leerresultaat centraal.

Het nieuwe systeem wordt echter geleidelijk ingevoerd. Voor nu geldt de nieuwe NVPE alleen voor accountants die werkzaam zijn bij de Belastingdienst of de advisory-tak van een big four kantoor en voor accountants die eerder hebben deelgenomen aan de PE-pilot. Alle overige accountants gaan in 2020 dan wel 2021 over op het nieuwe systeem. Tot die tijd geldt voor hen nog de 'oude' NVPE. NVPE 2019


 

Terug naar het nieuwsoverzicht

IIA Nederland

088-0037100
iia@iia.nl
Burgemeester Stramanweg 102A
1101 AA Amsterdam
Contact opnemen

Audit Magazine

Audit Magazine

Lidmaatschap

IIA is dé toonaangevende beroepsorganisatie voor internal auditors. Een lidmaatschap laat u delen in de collectieve kennis van alle vakgenoten in de wereld.
Meer informatie