Publieke management letter NBA over klimaatverandering

23-01-2020

De NBA vraagt in haar jongste publieke management letter (PML) aandacht voor klimaatbeleid. Over duurzaamheid en klimaat is al veel geschreven, maar deze PML benadert het vraagstuk vanuit het perspectief van de accountant. En daarbij is de kernboodschap: Klimaat is financieel. Het is tijd voor concrete actie.   

Tijdens de Nieuwjaarsbijeenkomst van de NBA op 21 januari in Baarn is de PML aangeboden aan de voorzitter van het Klimaatberaad, Ed Nijpels.

In de publicatie wordt vastgesteld dat bedrijven en organisaties die nalaten aandacht te besteden aan hun klimaatbeleid, financiële risico's lopen: van boetes tot verlies van marktaandeel, bijvoorbeeld als gevolg van reputatieschade. Daar staan ook kansen tegenover, bijvoorbeeld in de vorm van nieuwe producten of diensten die uitstoot van broeikasgassen verminderen of voorkomen. Het belang en de economische gevolgen van 'climate action' kunnen niet worden overschat. De roep van met name beleggers en financiers om inzicht in klimaatimpact en -strategie klinkt dan ook steeds luider.

Foto: Opsteller Karin Hubert met Ed Nijpels en Marco van der Vegte (NBA)

Het volledige artikel en het rapport zijn te lezen op de website van de NBA.

Terug naar het nieuwsoverzicht

IIA Nederland

088-0037100
iia@iia.nl
Burgemeester Stramanweg 102A
1101 AA Amsterdam
Contact opnemen

Audit Magazine

Audit Magazine

Lidmaatschap

IIA is dé toonaangevende beroepsorganisatie voor internal auditors. Een lidmaatschap laat u delen in de collectieve kennis van alle vakgenoten in de wereld.
Meer informatie