Risk in Focus 2019: De juiste risico’s auditen

06-09-2018

Cybersecurity is het grootste aandachtspunt voor Internal Audit in 2019, zo komt naar voren in het onderzoeksrapport Risk in Focus: Hot Topics voor Internal Audit in 2019. Het rapport noemt de negen belangrijkste opkomende risico's voor het komende jaar. Tegelijkertijd is vastgesteld dat er bij veel organisaties een mismatch bestaat tussen de perceptie van de belangrijkste risico’s en de tijd die daaraan wordt besteed. Een tiende 'hot topic' is daarom: Audit de juiste risico’s.

In deze snel veranderende wereld heeft elke organisatie te maken met risico’s, die bovendien veelvuldig veranderen. Internal Audit jaarplannen zijn gebaseerd op inschattingen van deze risico’s. Het is dus een uitdaging om de aandacht te blijven richten op de risico’s die het belangrijkst zijn. Het rapport Risk in Focus geeft gerichte input om de specifieke risico’s in de eigen organisatie te evalueren. Er is echter ook een opmerkelijke inconsistentie geconstateerd tussen de grootste risicogebieden van organisaties en de risicogebieden waar internal audit haar tijd aan besteed.

Het rapport geeft op twee punten belangrijke handvatten om als internal auditfunctie echt risicogebaseerd te blijven. In de eerste plaats vereist de snelheid van veranderingen waarmee organisaties worden geconfronteerd, andere manieren van besturing en beheersing. Vaak zal dit ook wijzigingen in de aanpak en werkprogramma’s van de audit vereisen. Voorbeelden zijn: het auditen van netwerkorganisaties en agile (systeem)ontwikkeling.

“Internal audit is often focused on old organisational structures and the risk governance linked to that. Now we are moving towards more networked organisations and agile development. Are we equipped to assess that?”

In de tweede plaats bespreekt het rapport mogelijke redenen van de discrepantie tussen de belangrijkste risico’s en de tijdsbesteding. Dat kan zijn omdat de risico’s relatief nieuw zijn, maar kan ook te maken hebben met de wijze van risicoanalyse, de taakstelling van de auditfunctie, de perceptie die de RvB en AC van de auditfunctie hebben, of simpelweg een gebrek aan tijd.

Risk in Focus: Hot Topics voor Internal Audit in 2019 biedt ook handvatten om een mogelijke disbalans op te lossen. Zo kunnen audits zich in 2019 daadwerkelijk richten op de belangrijkste (strategische en operationele) risico’s van de organisatie.

Terug naar het nieuwsoverzicht

IIA Nederland

088-0037100
iia@iia.nl
Burgemeester Stramanweg 102A
1101 AA Amsterdam
Contact opnemen

Audit Magazine

Audit Magazine

Lidmaatschap

IIA is dé toonaangevende beroepsorganisatie voor internal auditors. Een lidmaatschap laat u delen in de collectieve kennis van alle vakgenoten in de wereld.
Meer informatie