Organisatie

Het bestuur van IIA Nederland is verantwoordelijk voor alle activiteiten in het belang van het IIA en haar leden. De bestuursleden van het IIA worden benoemd door de Algemene Ledenvergadering. Het bestuur benoemt de voorzitters van alle commissies. Het bureau ondersteunt het bestuur met de dagelijkse gang van zaken, met taken als ledenadministratie, evenementorganisatie, voorlichting en communicatie.

Bestuur

De bestuursleden van IIA Nederland worden benoemd door de Algemene Ledenvergadering voor een periode van twee jaar. De zittingstermijn is maximaal 6 jaar. De bestuursleden treden af volgens het rooster van aftreden. Het bestuur is verantwoordelijk voor het uitvoeren van de besluiten van de Algemene Ledenvergadering (ALV) en voor alle overige activiteiten in het belang van het IIA en haar leden. Tevens benoemt het bestuur de voorzitters van alle commissies.

 
Het bestuur bestaat uit de volgende personen:


 

mr. drs. J.L. Heimel RA CFE CIA CISA (Jantien) - Voorzitter
Aandachtsgebieden: RvA, SVO, partners, stakeholders

drs. R.H.J.W. Jansen RO (Ronald) - Vicevoorzitter
Aandachtsgebieden: SVRO, partners, pers, AM - LinkedIn

S.W. Breedveld-Krans RA RO CIA CRMA (Sytske) - Penningmeester
Aandachtsgebieden: SVO, SVRO - LinkedIn

drs. A.C. van Vlodorp RA CIA CFSA (Antoine) - Secretaris
Aandachtsgebieden: SVO - LinkedIn

drs. A.A.A. Langeveld-Vos RA CISA (Astrid)
Aandachtsgebieden: CAE Forum, IAAM, YP - LinkedIn

drs. W.A.J. van Loon RA CIA (Willem)
Aandachtsgebieden: Academy, universiteiten - LinkedIn

drs. J.A. Man CIA (Arjan)
Aandachtsgebieden: CPP, PAS, SVO - LinkedIn

drs. ing. B. Numan RO CIA (Beate)
Aandachtsgebieden: SVRO, Academy - LinkedIn

drs. E.M. Post RA RE CIA (Linda)
Aandachtsgebieden: CKT, YP

mr. M.J.M. Verberne RA RO (Marc)
Aandachtsgebieden: TKT, SVRO - LinkedIn

B.A.C. de Vries EMIA RO CIA (Brigitte)
Aandachtsgebieden: innovatie - LinkedIn

 

   

IIA Nederland

088-0037100
iia@iia.nl
Burgemeester Stramanweg 102A
1101 AA Amsterdam
Postbus 22657
1100 DD Amsterdam
Contact opnemen

Audit Magazine

Audit Magazine

Lidmaatschap

IIA is dé toonaangevende beroepsorganisatie voor internal auditors. Een lidmaatschap laat u delen in de collectieve kennis van alle vakgenoten in de wereld.
Meer informatie