Internal Audit Monitor 2021

14-03-2023

In deze nieuwe Internal Audit Monitor schetsen we wederom de belangrijkste ontwikkelingen van IAF’s) bij in Nederland beursgenoteerde vennootschappen. We staan, evenals afgelopen jaren, stil bij de ontwikkeling in het aantal en de verschillende verschijningsvormen (intern, uitbesteed, gecombineerd) van IAF’s functies over de boekjaren 2016 – 2020. 

Een belangrijk onderwerp in de editie van dit jaar is de combinatie van risicomanagement en internal audit activiteiten. Een combinatie die we in de praktijk regelmatig zien en waarover vaak discussie is over de voordelen en mogelijkheden. 

In 2017 deed IIA Nederland, in samenwerking met ONE Risk Advisory en Nyenrode Business Universiteit, ook al onderzoek naar IAF’s bij beursgenoteerde ondernemingen in Nederland: Internal Audit Monitor 2017. Dit onderzoek gaf inzicht in het aantal IAF’s bij Euronext Amsterdam beursgenoteerde ondernemingen met statutaire zetel in Nederland en in de aard en samenstelling van deze IAF’s.

In 2020 publiceerden de auteurs een artikel in het Maandblad voor Accountancy en Bedrijfseconomie (MAB) dat ingaat op ontwikkelingen van IAF’s in de jaren 2016 – 2018 en op argumenten die organisaties geven voor het niet hebben van een IAF in jaarverslagen over boekjaar 2018. 

Terug naar het nieuwsoverzicht

IIA Nederland

088-0037100
iia@iia.nl
Burgemeester Stramanweg 105F
1101 AA Amsterdam
Contact opnemen

Audit Magazine

Audit Magazine

Lidmaatschap

IIA is dé toonaangevende beroepsorganisatie voor internal auditors. Een lidmaatschap laat u delen in de collectieve kennis van alle vakgenoten in de wereld.
Meer informatie