Lees Audit Magazine 4 2017 online

29-12-2017

Audit Magazine 4 2017 heeft als thema: veiligheid

De vele gezichten van veiligheid

Veiligheid. Een woord met een uitsluitend positieve connotatie. Het begrip veiligheid raakt onze bestaanszekerheid. Het is dan ook niet voor niets dat de Amerikaanse psycholoog Maslow dit begrip een prominente plek gaf in zijn bekende hiërarchie van menselijke behoeften. Na primaire fysiologische menselijke behoeften volgt veiligheid.

Veiligheid is ook een begrip dat tegenwoordig veel aandacht heeft van politici en bestuurders. Om dicht bij huis te blijven: na de recente vreselijke gebeurtenissen in diverse Europese steden zijn de burgemeesters en de veiligheidsdiensten meer dan ooit op hun hoede. Regelmatig hebben we ook te maken met ‘cyberaanvallen’, denk aan de recente ransomeware waardoor diverse bedrijven dagenlang niet naar behoren konden functioneren, en aan DDoSaanvallen waardoor de websites van onder meer onze banken regelmatig geraakt worden.

Het begrip veiligheid heeft een nieuwe dimensie gekregen, cyber security: alles wat te maken heeft met informatie- en databeveiliging. Zelfs in de wolken speelt veiligheid een belangrijke rol: cloud computing. Veiligheid is een relatief begrip, aangezien niets onder alle omstandigheden volledig zonder gevaar is. Zoals met alle risico’s moet ergens een kosten-batenafweging gemaakt worden. ‘Kosten’ in dit kader hoeven niet alleen geldelijk te zijn. Een voorbeeld. Technisch gesproken kunnen we onze grote treinstations omwille van veiligheid bijna onaantastbaar maken, maar willen we dat onze treinstations bol staan van detectiepoortjes en willen we in lange rijen staan om onze tassen te laten controleren voordat wij in de trein kunnen stappen?

Naast de vaste rubrieken in dit nummer een aantal artikelen waarin het thema veiligheid vanuit verschillende invalshoeken wordt belicht waaronder een interview met de president van de Algemene Rekenkamer, Arno Visser. Is veiligheid een belangrijk thema in de onderzoeken die de Rekenkamer uitvoert? We laten ook de voorzitter van de Onderzoeksraad voor Veiligheid, Tjibbe Joustra aan het woord.Senior auditor Robert Hamburg en auditor Maarten Wisman van de Dienst Justitiële Inrichtingen, vertellen hoe DJI omgaat met fysieke veiligheid van gebouwen waar mensen geacht worden binnen te blijven. Het artikel van Jan Hendrikx handelt over de veiligheid van software. Ook de Piratenpartij komt aan het woord over de afwegingen die wij als samenleving steeds vaker moeten maken tussen burgerrechten versus veiligheid.

Wij wensen u veel leesplezier!
De redactie van Audit Magazine

Lees Audit Magazine 4 2017: veiligheid online

Terug naar het nieuwsoverzicht

IIA Nederland

088-0037100
iia@iia.nl
Burgemeester Stramanweg 102A
1101 AA Amsterdam
Contact opnemen

Audit Magazine

Audit Magazine

Lidmaatschap

IIA is dé toonaangevende beroepsorganisatie voor internal auditors. Een lidmaatschap laat u delen in de collectieve kennis van alle vakgenoten in de wereld.
Meer informatie