Terugblik: Internal Audit van de toekomst binnen woningcorporaties

18-07-2019

In de woningcorporatiesector is de internal auditor nog geen gemeengoed. Tegelijkertijd werkt de sector aan een vernieuwingsagenda met een sterke focus op de integratie van technologische innovaties. Deze twee dimensies waren een goede aanleiding voor IIA Nederland om de eerste sectorspecifieke bijeenkomst voor de woningcorporatiesector te organiseren, onder voorzitterschap van Brigitte de Vries, internal auditor bij Staedion en bestuurslid van het IIA. Met zo'n 30 auditors was de opkomst zeer goed. Het thema van de bijeenkomst omvatte beide dimensies in de vorm van twee presentaties en een paneldiscussie.
 
Overzicht van de algemene ontwikkelingen waarmee de internal auditfunctie te maken heeft, door Peter Hartog, Manager Vaktechniek van het IIA.
"Er zijn diverse uitdagingen, maar ook antwoorden hoe daar effectief op te reageren. Die effectiviteit betreft zowel de zorg om blijvend naar de goede (voor de organisatie meest belangrijke) dingen te blijven kijken als de modernisering van de uitvoering van audits. Het meer flexibel (agile) auditen en het gebruik van data en technologie staan daarin centraal."

Datascience en de betekenis daarvan voor internal audit, door Irene van Hooff, Datascientist van KPMG.
Irene schetste diverse concrete voorbeelden van diverse soorten analyses alsmede de maatschappelijke trends over (de zorgen over) het gebruik van data en algoritmes. Dit vormde de basis om te kijken naar de kansen van datascience voor internal audit én naar de uitdagingen daarbij. Zo zijn er nog geen normen voor algoritmen en de governance daarvan en stelt het hoge eisen aan de statistische en wiskundige kennis.

Paneldiscussie
Met beide presentaties was de basis gelegd voor de paneldiscussie, waarin de geschetste ontwikkelingen konden worden verdiept en van concrete betekenis voor de sector konden worden voorzien. Naast Peter en Irene zaten in het panel: Raymond Wondergem, als ervaren auditor werkzaam in de sector, Piet Klop van Public Values met een uitgebreide ervaring in de sector als accountant en adviseur en Jeroen Haket, coördinerend specialistisch inspecteur bij de Autoriteit Woningcorporaties (AW).

Allereerst werd uitgebreid stilgestaan bij de wettelijk verankerde ‘onafhankelijke controlfunctie’. Jeroen Haket gaf de visie vanuit de AW, waarna een levendige discussie ontstond met de zaal: Waar ligt de scheidslijn tussen controlfunctie en auditfunctie? En waar vinden controller en auditor elkaar om de corporaties ‘the best of both worlds’ te kunnen bieden binnen de (financiële) mogelijkheden van een maatschappelijke organisatie die de corporaties tenslotte is?

Daarnaast kwamen thema’s als datakwaliteit, technologische innovaties en de relatie met de externe accountant aan de orde. Bij het laatstgenoemde leverde vooral het al dan niet kunnen steunen op de geautomatiseerde informatiesystemen van de corporaties veel discussie op. Dit laatste is aangemerkt als een thema voor een volgende bijeenkomst.

Vervolg
Uit de evaluatie bleek onder andere dat de dag zeer werd gewaardeerd en dat er belangstelling is voor een vervolg. Ook werd als positief genoemd: "De diversiteit van onderwerpen die spelen, zoals de vraag hoe ver je als auditor mag gaan als ‘trusted advisor’, de specifieke invulling van het 3LoD model, de afstemming tussen de diverse functies (auditor, controller, accountant, toezichthouder) en kennisdeling over specifieke audits."

Terug naar het nieuwsoverzicht

IIA Nederland

088-0037100
iia@iia.nl
Burgemeester Stramanweg 105F
1101 AA Amsterdam
Contact opnemen

Audit Magazine

Audit Magazine

Lidmaatschap

IIA is dé toonaangevende beroepsorganisatie voor internal auditors. Een lidmaatschap laat u delen in de collectieve kennis van alle vakgenoten in de wereld.
Meer informatie