IIA Nederland: Continuïteit - BCM

Business Continuity Management (BCM) gaat over het beschermen van de organisatie tegen de gevolgen van verstoringen en risico's. Helaas lijken veel organisaties zich nog voornamelijk te richten op de dagelijkse gang van zaken. Veel minder aandacht wordt doorgaans besteed aan de bekende risico’s die de processen binnen de organisatie kunnen verstoren en zelfs wellicht het voortbestaan van de organisatie kunnen bedreigen; en nog minder aan de onbekende, onvoorspelbare risico’s. Inmiddels krijgt BCM als object van onderzoek ook steeds vaker een prominente plaats op de auditkalender. Daarom gaan we in deze module in op de maatregelen die een organisatie rondom BCM kan nemen en de rol die de internal auditor / accountant ten aanzien van het onderwerp kan spelen.

Leerdoelen
Na afloop van deze training ben je in staat om:

  • BCM als concept te definiëren;
  • het belang van BCM voor de continuïteit van de organisatie te duiden;
  • de methode van scenario-planning te illustreren;
  • een aantal gangbare maatregelen die een organisatie kan nemen rondom BCM te benoemen en te beoordelen; en
  • de rol van de internal auditor / accountant binnen het onderwerp BCM toe te lichten.

Programma

  • Podcast met Gert Kogenhop, MBCI (directeur van bcm+ en voorzitter van de NEN Normcommissie BCM- en crisismanagement)
  • Artikelen en/of video’s 

Examen
Het examen bestaat uit 12 meerkeuzenvragen. Deelnemers slagen voor het examen wanneer zij 9 vragen (75%) goed beantwoorden.

Meer info
Stuur een mail naar trainingen@iia.nl

Continuïteit
Als we iets van de Covid-19 crisis hebben geleerd, dan is het dat continuïteit een onderwerp van belang is. Dit geldt niet alleen voor het management van organisaties, maar ook voor de internal auditor en de accountant. Immers, zij worden geacht iets te vinden van onder meer de wijze waarop de continuïteit door de organisatie wordt gewaarborgd en de verantwoording die hierover door het bestuur wordt afgelegd.

De NBA heeft het onderwerp continuïteit in 2021 voor alle accountants (met uitzondering van de overheidsaccountants) als verplicht onderwerp vastgesteld. Je dient in 2021 dus 4 uur aan dit onderwerp te besteden. IIA Nederland biedt je de mogelijkheid om dit op op een leuke, innovatieve en leerzame manier te doen.

Bekijk alle modules:
Continuïteit: BCM
Continuïteit: Cultuur
Continuïteit: Innovatie
Continuïteit: Wendbaarheid

Prijs
Leden € 100,- / Niet-leden € 150,-

PE Punten
2

Doelgroep
Internal auditors, Interne accountants, Accountants in business

Aanmelden
Terug naar online trainingen.

IIA Nederland

088-0037100
iia@iia.nl
Burgemeester Stramanweg 105F
1101 AA Amsterdam
Contact opnemen

Audit Magazine

Audit Magazine

Lidmaatschap

IIA is dé toonaangevende beroepsorganisatie voor internal auditors. Een lidmaatschap laat u delen in de collectieve kennis van alle vakgenoten in de wereld.
Meer informatie