Algemene Ledenvergadering (ALV)

Bas van der Veldt, CEO AFAS, spreker van het IIA Congres 2019, heet ons welkom op zijn kantoor AFAS in Leusden. We kijken uit op het nieuwe AFAS theater in aanbouw waar in 2021 het IIA Congres zal plaatsvinden.

In het voorprogramma van de ALV kijken we terug naar het afgelopen jaar (want wat zijn de lessons learned van 2019), en blikken we vooral vooruit. Visie 2025, wat komt er op ons af? Hoe zit het met de innovatie binnen onze beroepsgroep? Wat zijn de hot topics? Ook reiken we diploma’s uit aan de nieuwe RO en CIA afgestudeerden. Wie wint dit jaar de Innovation Award? De jaarlijkse competitie die we samen met onze partner Protiviti organiseren.

Tijdens de ALV laten we zien wat er gebeurt binnen onze vereniging, vertellen we wat de strategie van IIA is voor de komende jaren en wat jullie als leden kunnen verwachten. We laten de commissievoorzitters aan het woord. Bestuursleden treden af en we stellen onze nieuwe bestuursleden voor.

Alle stukken voor de ALV vind je op het besloten gedeelte van onze website. Mocht je niet aanwezig kunnen zijn bij de ALV en wil je wel je stem willen uitbrengen, dan kun je het 'Machtigingsformulier stemmen' printen, invullen, tekenen en per mail terugsturen naar bestuur@iia.nl. Het formulier staat op het besloten deel van de website: ALV documenten.

Datum
9 december 2019, 14.30 - 18.00 uur

Programma

14.30: Ontvangst voorprogramma
14.45: Welkom Bas van der Veldt en Jantien
15.00: De vooruitblik

 • 15.00: Strategie IIA Nederland door Jantien Heimel
 • 15.10: Innovatie: wat te auditen (video) & hoe te auditen (Brigitte de Vries)
 • 15.25: Innovatie-award uitreiking  
 • 15.40: Uitreiking gecertificeerden
 • 15.50: Pitches    

16.20: Pauze

16.35: Agenda ALV – Statutenwijziging 

 1. Opening en welkom, bepalen quorum
 2. Statutenwijziging (aanvulling toezicht op de kwaliteit van de beroepsuitoefening (TKT) en Raad van Advies. Artikel 14 en 16 bevatten de wijzigingen).
 3. Sluiting

Aansluitend: Agenda ALV  

 1. Opening en welkom, vaststellen agenda                                           
 2. Mededelingen van het bestuur                                                             
 3. Verslag Algemene Ledenvergadering 16 mei 2019 en verslag 9 december 2019 statutenwijziging
 4.  Forecast 2019, begroting 2020
 5. Statutenwijziging, tenzij het onderwerp op de voorgaande ALV al is behandeld
 6. Bestuurswisselingen (drie bestuursleden treden af)
 7. Voorstel nieuwe bestuursleden
 8. Plannen 2020
 9. Rondvraag en sluiting                                                                                  

17.30: Afsluiting met netwerkborrel  (tot 18.00 uur)

Locatie
AFAS, Philipsstraat 9, Leusden

PE Punten
1

Doelgroep
Leden van IIA Nederland

Aantal deelnemers
Minimaal 25 en maximaal 50 deelnemers

Aanmelden
Terug naar de agenda.

IIA Nederland

088-0037100
iia@iia.nl
Burgemeester Stramanweg 102A
1101 AA Amsterdam
Postbus 22657
1100 DD Amsterdam
Contact opnemen

Audit Magazine

Audit Magazine

Lidmaatschap

IIA is dé toonaangevende beroepsorganisatie voor internal auditors. Een lidmaatschap laat u delen in de collectieve kennis van alle vakgenoten in de wereld.
Meer informatie