Auditen van gedragsrisico's (IPPA)

Deze training is bedoeld voor internal auditors die in hun reguliere audits naast de kwaliteit van de interne beheersing ook aandacht willen besteden aan cultuur- en gedragsaspecten.

Deze succesvollle training wordt voor de tweede keer dit jaar gegeven. De training is als zeer waardevol omgeschreven door de deelnemers en heeft gemiddeld een 8 gescoord! 

Interessant, leerzaam en interactief 
Positieve sfeer, prima onderbouwing/uitleg/vragen van de mede deelnemers! Interactieve sessie.
Was een prima opfrissing.
Goed, mooi om onderbouwd gedragspaspecten te kunnen auditen als onderdeel van een reguliere audit. Hiernaar waren wij op zoek.
Voor mij heeft de training een heel nieuw werkterrein geopend, waarin ik me graag verder wil verdiepen.
Ik heb het als waardevol ervaren om interactie met de trainer te hebben. 

Een IPPA-audit: 

  • geeft gerichte informatie over gedrag en cultuur in relatie tot het auditobject. 
  • is gebaseerd op maatwerkreferentiekaders. 
  • onderzoekt het auditobject vanuit meerdere perspectieven en gezichtspunten. 
  • leidt tot een gefundeerd oordeel van de auditors over alle kritische people-process combinaties.

Na de training heeft u een periode van 3 maanden onbeperkte toegang tot de IPPA-toolbox met meer dan 80 gedragsaspecten, uitgewerkt in beoordelingscriteria en interviewvragen en gedragsobservatie-instrumenten.

Programma
Voorbereiding:

  • e-learning: IPPA 2.0: de theorie
  • e-training: Het voeren van onderzoekende gesprekken: de basistechnieken

Programma classroom sessie:
•    08.30 Ontvangst met koffie en thee
•    09.00 Inleiding IPPA 2.0
•    10.00 pauze met koffie en thee
•    10.15 Casus: Toepassing IPPA-toolbox (deel 1)
•    12.30 lunch
•    13.00 Casus: Toepassing IPPA-toolbox (deel 2)
•    14.30 uur pauze met koffie en thee
•    14.45 Interviewen van gedrag
•    16.00 Observeren van gedrag
•    17:00 Afsluiting

Aanmelden
Datum
21 maart 2023

Tijd
09:00 tot 17:30 uur

Locatie
IIA Academy, Burgemeester Stramanweg 105F, Amsterdam

Prijs leden/niet leden
€695 leden/ €795

PE-Punten

Doelgroep
Internal auditors

Aantal deelnemers
Minimaal 5 en maximaal 10 deelnemers

Vragen
Neem contact op met Jan Otten (jan.otten@acs.nl) voor inhoudelijke vragen.

Aanmelden
Terug naar de agenda.

IIA Nederland

088-0037100
iia@iia.nl
Burgemeester Stramanweg 105F
1101 AA Amsterdam
Contact opnemen

Audit Magazine

Audit Magazine

Lidmaatschap

IIA is dé toonaangevende beroepsorganisatie voor internal auditors. Een lidmaatschap laat u delen in de collectieve kennis van alle vakgenoten in de wereld.
Meer informatie