Cursus Operational Auditing

Het Instituut van Internal Auditors is er niet alleen voor gevestigde internal auditors! Ben je werkzaam als accountant, controller, risk officer, compliance officer, medewerker AO/IC, kwaliteitsmedewerker of proceseigenaar? Wordt er van jou verwacht dat je een oordeel kunt vormen of kunt adviseren over de kwaliteit van risicobeheersing binnen jouw organisatie? Als je in korte tijd de basisbeginselen van operational auditing wilt doorgronden en in de praktijk toe wilt kunnen passen, dan is deze cursus iets voor jou!

Download de brochure Cursus Operational Auditing

Na afloop van de cursus Operational auditing ben je in staat zelfstandig operational audits uit te voeren en het management (aanvullende) zekerheid te geven over de kwaliteit van de risicobeheersing binnen jouw organisatie. Je begrijpt bovendien hoe de operational auditfunctie kan worden ingezet als verbeterinstrument van het management. Door de opgedane adviesvaardigheden lever je een stevige bijdrage aan het lerend vermogen van de organisatie.

Programma

Dag 1: Inleiding Operational auditing

Na afloop van deze dag ben je in staat:

 • operatinal auditing te definiëren, de verschillen met de overige auditvormen te duiden, de rol van operational auditing in het three-lines-model te illustreren en operational auditing aan de organisatie te kunnen ‘verkopen’
 • de relatie tussen risicomanagement en auditing te illustreren en de mogelijke rollen van de auditor ten aanzien van risicomanagement te duiden
 • een wendbare auditkalender op te stellen of het proces dat hiertoe leidt te faciliteren
 • de auditcyclus kunnen toelichten
 • de wijze waarop de standaarden van het IIA kunnen worden gebruikt toe te lichten

Dag 2: Controlmodellen

Na afloop van deze dag ben je in staat:

 • enkele gangbare controlmodellen te illustreren, inclusief toepassingsmogelijkheden en beperkingen
 • deze en andere modellen en good practises te kunnen toepassen binnen de eigen organisatie

Dag 3: Auditmethodiek

Na afloop van deze dag ben je in staat:

 • de eisen van goed onderzoek te benoemen
 • de wijze waarop de auditcontext kan worden geschetst toe te lichten
 • het conceptueel en technisch ontwerp van een audit op te stellen.

Dag 4: Effectief rapporteren

Na afloop van deze dag ben je in staat:

 • een rapportage op te stellen die het management niet alleen informeert en overtuigt, maar ook aanzet tot actie
 • te komen tot een oorzaakanalyse en actiemanagement

Aanmelden
Data
Dag 1: 1 november
Dag 2: 8 november
Dag 3: 15 november
Dag 4: 22 november

Tijd
09.00 tot 16.00 uur

Locatie
Ferocia, Atoomweg 50, 3542 AB Utrecht

Prijs leden / niet-leden
€ 1995,-

PE Punten
30
Bestaande uit 24 contacturen en 6 uur literatuur bestuderen en praktijkopdrachten maken

Doelgroep
Je bent werkzaam als auditor, accountant, controller, risk officer, compliance officer, medewerker AO/IC, kwaliteitsmedewerker of proceseigenaar en van jou wordt verwacht een oordeel te kunnen vormen of te kunnen adviseren over de kwaliteit van risicobeheersing binnen jouw organisatie. Je wenst in korte tijd de basisbeginselen van operational auditing te doorgronden en in de praktijk toe te kunnen passen.

Docenten

Mark Daamen
Mijn kracht ligt op het creëren van verbinding en samenhang tussen sturen en beheersen. Ik begeleid auditors, controllers en risicomanagers in hun professionele ontwikkeling vanuit een sterke verbinding en samenhang met het management. Dit doe ik onder andere door het verzorgen van diverse opleidingen en trainingen aan universiteiten en hogescholen. Daarbij ontwikkel ik samen met onze klanten diverse maatwerk in-company opleidingen, van 1-daagse masterclasses tot 3-jarige geaccrediteerde postbachelor-opleidingen. Tevens ontzorg ik opdrachtgevers bij het vinden van een passende interimprofessional.

Bjorn Walrave
Ik ben een gepassioneerde audit-, risk-, en complianceprofessional met ruime ervaring. Daarnaast docent internal en operational auditing aan verschillende universiteiten en hogescholen, auteur van diverse aan audit gerelateerde artikelen en hoofdredacteur van Audit Magazine. Binnen Ferocia ben ik onder meer verantwoordelijk voor het opzetten en onderhouden van diverse leerprogramma’s, gericht op controllers, risk officers en internal auditors.

Aanmelden
Terug naar de agenda.

IIA Nederland

088-0037100
iia@iia.nl
Burgemeester Stramanweg 105F
1101 AA Amsterdam
Contact opnemen

Audit Magazine

Audit Magazine

Lidmaatschap

IIA is dé toonaangevende beroepsorganisatie voor internal auditors. Een lidmaatschap laat u delen in de collectieve kennis van alle vakgenoten in de wereld.
Meer informatie