Managen van integriteit en good governance

Door deze training te volgen, voldoe je ook de jaarlijks verplichting van 2 uur ethiek.

Om succesvol te kunnen zijn als bestuurder, toezichthouder of bestuurssecretaris, zijn specifieke kennis, ervaring en bepaalde competenties een absolute must. U kunt een belangrijke rol spelen binnen uw organisatie als het gaat om good governance en integriteitmanagement, mits u over actuele kennis en ervaringen beschikt.

Cursusbeschrijving
Interne fraude en belangenverstrengeling zijn voorbeelden van integriteitsschendingen die uw organisatie kunnen treffen en die aan u bekend kunnen worden gemaakt. Dergelijke situaties zijn niet alleen ingrijpend voor betrokkenen of gedupeerden, ze kunnen bovendien bijzonder stressvol zijn voor u. Van u kan mogelijk worden verwacht hierin een leidende en/of operationele rol te spelen. Bijvoorbeeld in vertrouwelijke communicatie hieromtrent. Uw spreker neemt u graag mee in deze boeiende en mensgerichte wereld en leert u om op effectieve wijze om te kunnen gaan met dergelijke stressvolle situaties. De interactieve training beslaat 1 dagdeel en levert 4PE punten op. Het programma is doorspekt met aansprekende praktijkvoorbeelden.

Gewaardeerde cliënten die deze training inmiddels hebben gevolgd, kenmerken deze als 'nuttig', 'een optimale combinatie van theorie en praktijkvoorbeelden' en vooral ook 'leerzaam en inspirerend’.  

Doelstelling
Inzicht verkrijgen in uw mogelijke rol bij het beheersen van fraude en het vergroten van kennis over de eigen rol en verantwoordelijkheden op dit specifieke vlak.

Programma 
• Inloop en registratie (tussen 8.30u – 9.00u)
• Korte inleiding, kennismaken en programma 
• I- Begrip en bewustwording + casus
• II- Dilemma’s + casus
• III- De verschillen tussen een audit en een persoonsgericht onderzoek
Koffiepauze
• IV- Cultuur en leiderschap 
• V- Succesfactoren 
• VI- Wat maakt een fraudeonderzoeker een expert? 
• VII- Ten slotte
• Conclusies en wrap up (evaluatieformulier, PE formulier)

Datum
12 september 2019

Tijd
09:00 tot 13:30 uur

Locatie
IIA Academy, Burgemeester Stramanweg 102a, Amsterdam

Prijs leden / niet-leden
€495,- / €595,-

PE Punten
4

Doelgroep
Auditors van alle niveaus. Bestuurders (CEO, CFO, COO), toezichthouders (CAE), bestuurssecretarissen aangezien de tone at the top van significant belang is voor integriteit, deugdelijk bestuur en het ethisch handelen en gedragen op alle niveaus binnen organisaties. Deze training is ook bijzonder geschikt voor Internal auditors, overheidsauditors, accountants in business en certificerend accountants. 

Aantal deelnemers
Minimaal 5 en maximaal 20 deelnemers

Over de trainer
Nicole J. den Hartigh EMIA RO CPI CGBL RPP is directeur-bestuurder bij Stolkwijk denHartigh. Zij trainde de afgelopen 12,5 jaar honderden professionals. Zij is lecturer (Fr)auditing aan de Erasmus School of Accounting en Assurance (ESAA). De afgelopen jaren heeft zij zich o.a. beziggehouden met wetenschappelijk onderzoek naar voor fraudeonderzoek benodigde competenties. Haar nieuwste boek - Frauditing 2.0  -  is recentelijk gepubliceerd. Haar werk is waarheidsvinding op basis van feitenvergaring; een mensgericht vak. Dat is niet alleen haar professie maar ook haar grote liefhebberij! Haar lijfspreuk: Homo facit differentiam (de mens maakt het verschil). Nicole is auteur en de grondlegger van Frauditing.

Overig
Desgewenst kunt u een door de auteur gesigneerd exemplaar van het zeer actuele boek Frauditing 2.0 uitgereikt krijgen tegen de winkelprijs van € 35,50. Een absolute must voor de auditprofessional.

Aanmelden
Terug naar de agenda.

IIA Nederland

088-0037100
iia@iia.nl
Burgemeester Stramanweg 102A
1101 AA Amsterdam
Postbus 22657
1100 DD Amsterdam
Contact opnemen

Audit Magazine

Audit Magazine

Lidmaatschap

IIA is dé toonaangevende beroepsorganisatie voor internal auditors. Een lidmaatschap laat u delen in de collectieve kennis van alle vakgenoten in de wereld.
Meer informatie