Observaties en bevindingen leren onderbouwen (PwC)

Deze training wordt aangeboden door PwC | the Academy. 

Cultuur en gedrag vormen het fundament van iedere organisatie. In deze training leert u uw (onderbuik)gevoel, observaties en bevindingen over de organisatiecultuur te onderbouwen, zowel in gesprekken als in rapportages.

De organisatiecultuur beïnvloedt de organisatie in al haar facetten, van executiekracht van de strategie tot de control environment binnen de organisatie. Ook de wetgever en toezichthouder zien het belang van cultuur steeds duidelijker, zoals onder andere zichtbaar in de herziene ‘Code Corporate Governance’.

Men verwacht dat u als interne auditor of controller hierover ook een mening vormt, wat in de praktijk best lastig kan zijn. Na afloop van deze training bent u zich bewust van het belang van soft controls en de impact van cultuur en gedragsaspecten van de organisatie op de interne beheersing. 

Essentieel in deze training zijn de praktijkcassussen en feedback van collega’s of cursisten. Door het open karakter van deze training leert u van elkaar en krijgt u inzicht in hoe andere organisaties met dit onderwerp omgaan. Na afloop van deze training:

  • heeft u inzicht in het begrip ‘soft controls’;
  • bent u zich bewust van het belang van soft controls en de impact van cultuur en gedragsaspecten van de organisatie op de interne beheersing;
  • heeft u een duidelijk beeld bij een mogelijk normenkader rondom cultuur en gedrag binnen de organisatie en weet u hoe u dit kunt vormgeven;
  • kunt u belangrijke observaties en bevindingen benoemen en onderbouwen in gesprekken en rapportages.

Trainers
De training wordt verzorgd door twee ervaren, geaccrediteerde gedragstrainers met ervaring in de audit praktijk en (de link naar) cultuurvraagstukken. Daarnaast hebben de trainers ervaring met het adviseren van interne accountantsdiensten.

Aanmelden kan via PwC | the Academy


Data
2 november 2017
29 mei 2018

Tijd 
9:00 - 17:00 uur

Locatie
PwC Amsterdam
Thomas R. Malthusstraat 5
1066 JR Amsterdam

Prijs
De kosten van het bijwonen van deze training bedragen € 795,- vrijgesteld van btw. Dit bedrag is inclusief trainingsmateriaal, lunch en afsluitende netwerkborrel. Meer informatie over de speciale kortingsregeling vindt u hier.

PE-punten
7

Doelgroep
Deze training is bestemd voor interne auditors, controllers en risk officers in de publieke en private sector, die hun huidige kennis en ervaring rond interne beheersing met kennis over soft controls willen uitbreiden.

Terug naar de agenda.

IIA Nederland

Postadres:
Postbus 22657
1100 DD Amsterdam
Bezoekadres:
Burgemeester Stramanweg 102A
1101 AA Amsterdam
Contact opnemen

Audit Magazine

Audit Magazine

Lidmaatschap

IIA is dé toonaangevende beroepsorganisatie voor internal auditors. Een lidmaatschap laat u delen in de collectieve kennis van alle vakgenoten in de wereld.
Meer informatie