Training Project Auditing

Omschrijving
Het auditen van projecten heeft de afgelopen jaren aan belang gewonnen. Uit recent onderzoek blijkt dat inmiddels bijna 90% van de auditdiensten project audits uitvoeren. En dat is niet verwonderlijk. Het aantal projecten binnen organisaties neemt explosief toe en projecten worden bovendien steeds complexer. Organisaties hanteren een veelvoud aan projecmanagementmethodieken, zoals PRINCE2 en op Agile gebaseerde methodieken zoals Scrum. Deze ontwikkelingen brengen voor de auditor de nodigde uitdagingen met zich mee. In de training project auditing gaan we op een interactieve wijze in op diverse aspecten van project auditing en bieden we bovendien een platform om ervaringen uit te wisselen.

Tijdens de training gaan we in op de volgende vragen:

  • Wat zijn de trends in project auditing?
  • In hoeverre verschillen project audits van reguliere audits? Wat betekent dit voor de auditor?
  • Welke rollen kan de auditor spelen ten aanzien van projecten? Welke randvoorwaarden zijn hierbij van toepassing?
  • Welke rollen mag de auditor niet vervullen?
  • Welke referentiekaders kan de auditor bij de uitvoering van een project audit gebruiken? Een overzicht van referentiekaders komt aan de orde, inclusief PRINCE2 en SCRUM.

De stof wordt op een interactieve wijze aangereikt:

  • Tijdens de presentaties zal gebruik gemaakt worden van break-out sessies, waarbij in kleine groepen bepaalde aspecten van de stof in nader detail worden besproken en bediscussieerd.
  • Aan de hand van een werkelijk bestaand project/programma van een Nederlandse organisatie zal de praktische kant van project auditing worden toegelicht.
  • Deelnemers gaan zelf actief aan de slag met de aangereikte stof middels casuïstiek.
  • Deelnemers kunnen tijdens de presentaties aan de hand van stellingen en met behulp van speciale tooling direct input leveren. Resultaten komen real-time beschikbaar.

Datum
18 december 2018

Tijd
09:00 - 17:00 uur

Locatie
IIA Academy, Burgemeester Stramanweg 102a, Amsterdam

Prijs leden /  niet-leden
€695,- / €795,-

PE punten
7

Doelgroep
Deze training is bedoeld voor auditors die zich bezighouden of willen gaan starten met het auditen van projecten en auditmanagers die project auditing op een gestructureerde en professionele wijze willen verankeren in hun auditorganisatie.

Deelnemers ontvangen kosteloos de uitkomsten van de Global Project Auditing Benchmark naar de trends en uitdagingen in project auditing waarvan Sam Huibers de auteur is.

Kennis en vaardigheden (volgens het IIA competency framework)
Methodische vaardigheden, projectmanagement

Docenten
Björn Walrave is eigenaar van Auditability. Daarnaast is hij redactielid van Audit Magazine. Hij verzorgt regelmatig colleges en trainingen over aan het vakgebied operational auditing gerelateerde onderwerpen. In het verleden voerde hij diverse onderzoeken uit, onder meer naar trends in project auditing.

Aanmelden
Terug naar de agenda.

IIA Nederland

Postadres:
Postbus 22657
1100 DD Amsterdam
Bezoekadres:
Burgemeester Stramanweg 102A
1101 AA Amsterdam
Contact opnemen

Audit Magazine

Audit Magazine

Lidmaatschap

IIA is dé toonaangevende beroepsorganisatie voor internal auditors. Een lidmaatschap laat u delen in de collectieve kennis van alle vakgenoten in de wereld.
Meer informatie