Vacature voorzitter Commissie PAS

De IIA PAS Commissie is binnen het IIA het klankbord voor de kleine auditdiensten (IAF’s) (max 5 FTE). De commissie bestaat momenteel uit 6 leden uit verschillende sectoren. Om de commissie verder te sturen en ondersteunen zijn wij op zoek naar een gemotiveerde en gedreven nieuw voorzitter. 

Wat is de rol van de IIA PAS commissie

De PAS commissie brengt binnen het IIA de uitdagingen waar kleine auditdiensten voor staan onder de aandacht. De missie van de commissie is als volgt:

 • Het netwerk van auditors werkzaam in kleine auditdiensten onderhouden en uitbouwen;
 • De zichtbaarheid van de kleine auditdiensten propageren  binnen het IIA;
 • De kennisdeling tussen kleine IAF’s onderling (bijv. peerreview) en vaktechnisch (bv publicaties) ondersteunen;
 • Organiseren van events gericht op de PAS achterban binnen het totaal aanbod van het IIA.

Wat is jouw rol als IIA PAS commissievoorzitter?

 1. Als IIA PAS commissievoorzitter bepaal je de strategie en zet je de doelen neer – in lijn met de IIA-strategie en in samenwerking met de commissie leden
 2. Je bent verantwoordelijk en overziet de uitvoering van het IIA PAS jaarplan. 
 3. Je bent onderdeel van de commissie, en je acteert niet vanuit een hiërarchische positie (one of the team members). 
 4. De commissie vergadert ongeveer eens in de zes weken, soms remote soms op een centrale locatie of bij een van de leden. Als voorzitter bereid je de stukken, draagt zorg voor uitnodigingen etc. voor. Hierdoor is de tijdsbelasting zo’n 10 uur in de maand, afhankelijk van de activiteiten die spelen.
 5. Je hebt periodiek contact met jouw LinkinPin van het IIA-bestuur, om informatie uit te wisselen over de voortgang.

Wat gaan we doen?

In de afgelopen jaren lag de focus voornamelijk op het organiseren van events waarbij het delen van kennis en ervaring voorop stond. Dit door o.a.

 • Jaarlijks organiseren wij bijvoorbeeld de succesvolle PAS conferentie, waaraan altijd ongeveer 120 auditors van kleine auditdiensten deelnemen (wat in 2020 een e-conferentie is geworden). 
 • Ook organiseren we meerdere round tables en andere events. 

Vanaf dit jaar willen we dat de focus meer komt te liggen op het organiseren van seminars in specifiek branches. Ons doel is om een netwerk op te zetten waarin kleine groepjes samen kunnen komen om informatie te delen en van elkaar te leren. 

Interesse?
De belangrijkste voorwaarde is dat je werkzaam bent bij een kleine auditdienst en de toegevoegde waarde hiervan ziet. Ook ben je uiteraard lid van het IIA Nederland. Heb je interesse na het lezen van deze vacature, stuur dan een motivatiebrief naar PAS@IIA.nl. Je kunt uiteraard ook een van de commissieleden benaderen.

Terug naar het vacatureoverzicht.

IIA Nederland

088-0037100
iia@iia.nl
Burgemeester Stramanweg 105F
1101 AA Amsterdam
Contact opnemen

Audit Magazine

Audit Magazine

Lidmaatschap

IIA is dé toonaangevende beroepsorganisatie voor internal auditors. Een lidmaatschap laat u delen in de collectieve kennis van alle vakgenoten in de wereld.
Meer informatie