Risk & Compliance Accountancy Event

Kunnen accountants het vertrouwen van de samenleving terugwinnen? Heeft de accountancy nog toekomst?

De accountant is de vertrouwenspersoon van het maatschappelijk verkeer. Dit vertrouwen staat al jaren onder druk. De Wet toezicht accountantsorganisaties (Wta) is een al op 28 juni 2005 aangenomen wet waarin onder meer onafhankelijk publiek toezicht op accountants die die wettelijke controles uitvoeren is geregeld. Het toezicht is in de Wta toebedeeld aan de Autoriteit Financiële Markten (AFM). De AFM heeft de laatste jaren meermalen rapporten uitgebracht met stevige kritiek op het functioneren van de accountants. De NBA heeft in september 2014 als reactie hierop een breed verbeterplan gepresenteerd met maar liefst 53 (!) maatregelen.

De accountants blijven maar uitleggen en de samenleving begrijpt het niet
In de media wordt de toon van het debat steeds heftiger. Zo verwijten de accountants de AFM dat deze een rapport met een positieve conclusie over het functioneren van de accountants te lang onder zich heeft gehouden. Twee kantoren van de big4 hebben een rechtszaak tegen de AFM lopen over de methode van onderzoek. En de voorzitter van de NBA heeft recent op de voorpagina van het FD fors uitgehaald naar de AFM. Samenvattend vinden de accountants dat de samenleving slecht luistert en dat de accountants “nog beter moeten uitleggen wat ze doen”.

De samenleving vindt het echter allemaal veel te lang duren en voelt zich niet gehoord en niet begrepen. Dit heeft er in geresulteerd dat er een Commissie Toekomst Accountancysector op 1 januari 2019 is ingesteld door de minister van Financiën. Deze Commissie “onderzoekt maatregelen om de kwaliteit van de wettelijke accountantscontrole duurzaam te verhogen”. Opvallend is dat accountants in deze commissie ontbreken. Nog opvallender is dat dit voor de accountants volkomen onverwacht was. Zij hadden die Commissie “niet zien aan komen”.

Wij denken dat het ‘anders moet’. En dat echt geluisterd moet worden naar de samenleving. Dat gaan wij ook doen in ons seminar van donderdag 4 juli aanstaande in Amsterdam.

AANMELDEN

Datum
7 juli 2019

Tijd
14:00 tot 20:30 uur

Locatie
The Grant, Grant Thornton in Amsterdam

Prijs leden / niet-leden
€495,-, inclusief diner, exclusief btw

PE Punten
4

Programma
14.30: Inloop met koffie / thee
15.00: Welkom door Piet Klop RA MGA
15.05: De brief aan minister Wopke Hoekstra, accountant zijn is levensgevaarlijk door drs. Antoinette Dijkhuizen RA.
15.30: Het aantal kantoren met een vergunning van de AFM om te controleren daalt
* Marcel Welsink RA, lid Raad van Bestuur Grant Thornton spreekt over de achtergronden van het inleveren van de OOB-vergunning door Grant Thornton.
* Drs. Bert Albers RA, Managing Partner Audit & Assurance Deloitte gaat in dialoog met de zaal over zijn visie op de audit-markt.
16.30 : Break
16.45: Wat vindt de samenleving van de accountants?
* Drs. Paul Minke, AEDES, branchevereniging woningcorporaties, de sector die nu geconfronteerd wordt met een beperkt aantal OOB-aanbieders.
* Prof. dr. Arco van de Ven RA, een wetenschappelijke visie op “het systeem” waarin de accountant functioneert.
17.45: Break
18.00: Wat vindt de pers van de accountants en wat kunnen de juridische consequenties zijn?
* Joris Polman, journalist van het FD gaat in gesprek met de zaal over zijn observaties over de accountant.
* Mr. Jan Garvelink, Blaisse Advocaten over de top 10 fouten en tips voor accountants.
19.15: Afsluiting door drs. Antoinette Dijkhuizen RA en Piet Klop RA MGA.
19.20: Diner, lopend buffet, waarbij de deelnemers en sprekers kunnen napraten en genieten van het diner, onder het motto ‘niemand met een lege maag naar huis’.

Terug naar de agenda.

IIA Nederland

088-0037100
iia@iia.nl
Burgemeester Stramanweg 102A
1101 AA Amsterdam
Postbus 22657
1100 DD Amsterdam
Contact opnemen

Audit Magazine

Audit Magazine

Lidmaatschap

IIA is dé toonaangevende beroepsorganisatie voor internal auditors. Een lidmaatschap laat u delen in de collectieve kennis van alle vakgenoten in de wereld.
Meer informatie