Round table Rechtmatigheids verantwoording | Deel 2

Op 14 juni is een eerste succesvolle round table gehouden over de aankomende rechtmatigheidsverantwoording. Mede in navolging van de feedback om door te spreken over dit onderwerp, organiseren we een tweede round table op het onderwerp om meer praktische ideeën uit te wisselen over de vraag hoe we als interne auditoren invulling kunnen geven aan het onderwerp en de vragen die op ons afkomen. 

Inmiddels is meer bekend over de invoering van de rechtmatigheidsverantwoording. Deze zal voor het eerst over het boekjaar 2023 gaan gelden. Mede hierom houden we graag in december een praktische vervolgsessie.

Het doel van de round table is om vanuit een praktische insteek ideeën en best practices uitwisselen rondom de invoering van de rechtmatigheidsverantwoording, met name gericht op kleinere auditafdelingen binnen gemeenten en provincies. Dit met als doel gezamenlijk stappen te zetten richting de invoering van de rechtmatigheidsverantwoording.

Programma:

Momenteel is de praktische invulling (sprekers) van het programma nog onderhanden. Zodra hier meer over bekend is zal het programma aangevuld worden. 
12:30 - 13.00 Ontvangst met koffie, thee en een broodje
13.00 - 13.15 Start en welkom
13.15 - 14.15 Deel 1: VNG / IPO (interprovinciaal overleg)
14.15 - 14.30 Pauze
14:30 - 15.30 Deel 2: Praktijkvoorbeelden aan de hand van casuïstiek? 
15.30 - 16.15 Discussie en vragen
16.15 Wrap up en afsluiting

Aanmelden
Datum
14 december 2022

Tijd
12.30 - 16.15

Locatie
IIA Academy, Burgemeester Stramanweg 105F, Amsterdam

Prijs leden / niet-leden
€0,-

PE Punten
3

Aantal deelnemers
Minimaal 6 en maximaal 20 deelnemers

Doelgroep
Internal auditors die werkzaam zijn bij decentrale overheden (m.n. gemeenten en provincies) en te maken hebben met de invoering van de rechtmatigheidsverantwoording.[/kolomrecht] 

Aanmelden
Terug naar de agenda.

IIA Nederland

088-0037100
iia@iia.nl
Burgemeester Stramanweg 105F
1101 AA Amsterdam
Contact opnemen

Audit Magazine

Audit Magazine

Lidmaatschap

IIA is dé toonaangevende beroepsorganisatie voor internal auditors. Een lidmaatschap laat u delen in de collectieve kennis van alle vakgenoten in de wereld.
Meer informatie