Training Operational Excellence

Operational Excellence: Kans of risico voor de auditor?

Alle organisaties werken continue aan het verbeteren van hun producten en diensten. Vaak onder de noemer van Operational Excellence programma’s. Bij Operational Excellence draait het om (het vergroten van) de betrouwbaarheid naar klanten. Veel organisaties hebben als ambitie om dit naar het hoogst mogelijke niveau tillen. Dat betekent in één keer goed, op tijd én tegen een uitstekende prijs. Een (internal) auditor beoordeelt in welke mate de organisatie erin slaagt om het bedrijfsproces en de daarmee samenhangende risico’s te beheersen. Daarmee ondersteunt de auditor aan het vergroten van de betrouwbaarheid en terugdringen van de risico’s.

Operational Excellence programma’s brengen voor de auditor vaak de nodigde uitdagingen en onzekerheden met zich mee. Zoals ‘wat is mijn toegevoegde waarde ‘ of ‘ik heb onvoldoende kennis van de methodische aanpak’. In deze training gaan we op een interactieve wijze in op diverse aspecten van Operational Excellence. Dat begint met het verkrijgen van inzicht in opzet en methodiek van Operational Excellence. Maar ook in de valkuilen die daarbij horen. En hoe deze te voorkomen. Essentieel is om te bepalen op welke momenten de auditor toegevoegde waarde kan leveren aan de diverse stakeholders.  Tevens wordt tijdens deze training ingegaan op vraagstukken op het gebied van ‘welke rollen kan de auditor op zich nemen ten aanzien van Operational Excellence en welke elementen van interne beheersing zijn daarbij van toepassing’. Zodat uiteindelijk het overkoepelende doel wordt gerealiseerd: vergroten van de betrouwbaarheid!

Doelstelling
Na deze cursus heeft u inzicht in hoe audits uit te voeren in Operational Excellence projecten, door inzicht in de theorie van Operational Excellence, de 15 meest voorkomende valkuilen en de rol/taken van de auditor in deze projecten

Aan de hand van een theoretische kapstok doorloopt u alle fasen van een Operational Excellence traject. De theorie is niet de bottleneck bij het behalen van een succesvolle implementatie. Wel de uitvoering! We bespreken de 15 meest voorkomende fouten tijdens de uitvoering van Operational Excellence projecten. En hoe deze te herkennen en bovenal te voorkomen vanuit de rol van auditor. Na de training bent u als gesprekspartner van grotere toevoegde waarde voor organisaties die werken aan het verbeteren van hun producten en diensten.

Inhoud

  • Theorie Operational Excellence
  • Valkuilen in Operational Excellence projecten (en hoe te herkennen vanuit rol van Auditor)
  • Rol van de auditor in dergelijke projecten

De training is een combinatie van theorie en praktijk. Aan de hand van een aantal case-studies oefenen en bespreken met elkaar de theorie, valkuilen en learnings.  Hierbij komen ook de meest gebruikte Operational Excellence tools / ondersteuning zoals data analyse, 5-S (vanuit Lean) en Value Stream aan bod.

Datum
12 september 2017

Tijd
09:00 tot 17:00 uur

Locatie
Kantoor IIA Nederland in Amsterdam

Prijs leden / niet-leden
€595,- / €795,-

Aantal deelnemers
Minimaal 6 en maximaal 15 personen

PE punten
7

Doelgroep
Auditors die de wens en ambitie hebben hun kennis en vaardigheden van Operational Excellence te vergroten, te leren van de valkuilen en hun toegevoegde waarde hierin te vergroten.

Trainers
Drs. Roel Kock MBA. Roel is als associate partner verbonden aan PRCS. Hij heeft meer dan 20 jaar ervaring in het voorbereiden, begeleiden en implementeren van Operational Excellence programma’s in organisaties als Europeesche Verzekeringen, Nuon, ABN Amro Bank, Stater en a.s.r. Verzekeringen. Vaak functionerend vanuit de rol van COO kent hij de ins en outs van Operational Excellence. Vanuit deze kennis en ervaring is hij bij uitstek geschikt om de vertaalslag te maken naar de audit functie.

Aanmelden
Terug naar de agenda.

IIA Nederland

Postadres:
Postbus 22657
1100 DD Amsterdam
Bezoekadres:
Burgemeester Stramanweg 102A
1101 AA Amsterdam
Contact opnemen

Audit Magazine

Audit Magazine

Lidmaatschap

IIA is dé toonaangevende beroepsorganisatie voor internal auditors. Een lidmaatschap laat u delen in de collectieve kennis van alle vakgenoten in de wereld.
Meer informatie